Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsyn med udenlandske virksomheder (RUT) og social dumping

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynets kontrollerer også, at udenlandske virksomheder er anmeldt til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), og at anmeldelsen er fyldestgørende og korrekt i forhold til reglerne.

Tilsynsbesøgene gennemføres på samme måde som i danske virksomheder, og der bruges samme reaktionstyper. Besøgene er afgrænset til de aktiviteter, den udenlandske virksomhed har i Danmark.

Regeringen og Enhedslisten besluttede i forbindelse med finansloven for 2012 at styrke indsatsen mod social dumping med det formål at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår.

Indsatsen består af tre elementer:

  • Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemfører en række landsdækkende og lokale aktioner, hvor vi uvarslet tager ud og tjekker arbejdspladserne.
  • De tre myndigheder vil imellem aktionerne gennemføre opsøgende aktiviteter over for de udenlandske virksomheder, vi støder på, eller har fået kendskab til gennem anmeldelser.
  • De tre myndigheder vil udbygge deres indbyrdes samarbejde og koordinering om sager om social dumping, så vi sikrer, at der bliver taget fat om området. Der er etableret faste kontaktveje mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet, som skal sikre et smidigt og effektivt samarbejde i det daglige.

Social dumping aktioner med SKAT og politiet

Under de uvarslede aktioner kontrollerer medarbejdere fra Arbejdstilsynet, SKAT og politiet forholdene på virksomheder i forskellige brancher over hele landet.

Arbejdstilsynet ser især på, om de udenlandske virksomheder er registreret i RUT, og at sikkerheden er i orden for medarbejderne. SKAT kontrollerer bl.a. skatte- og momsforhold, mens politiet fx undersøger, om udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Kontrolaktionerne omfatter også mindre bygge- og anlægsopgaver i villakvarterer og på andre relevante lokaliteter. De tre myndigheder vil ind imellem aktionerne gennemføre opsøgende aktiviteter over for de udenlandske virksomheder, myndighederne støder på eller har fået kendskab til gennem anmeldelser, jf. samarbejdsaftalen mellem de tre myndigheder

Oversigt over aktioner mod social dumping i 2012-2018

År

Besøgte brancher

Resultater

2018 Bygge og anlæg, Service og rengøring og restauration,  Det grønne område, Industri Se resultater
2017 Bygge og anlæg, Service og rengøring og restauration, Det grønne område, Industri Se resultater
2016

Bygge og anlæg, Service og rengøring og restauration, Det grønne område, Industri

Se resultater

2015

Bygge og anlæg, Service og rengøring og restauration, Det grønne område, Industri

Se resultater

2014

Bygge og anlæg, Service og rengøring, Det grønne område, Industri

Se resultater

2013

Bygge og anlæg, Service og Rengøring, Det grønne område, Industri

Se resultater

2012

Bygge og anlæg, Transport, Hoteller, Service og rengøring, Det grønne område, Industri

Se resultater

Oplysninger om udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet får oplysninger om udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, fra flere sider:

  • Oplysningerne kan stamme fra RUT, hvor udenlandske virksomheder har anmeldt, at de udfører arbejde i Danmark.
  • Oplysningerne kan fx være indgivet af en borger, faglig organisation eller en anden myndighed, der oplyser om, at en udenlandsk virksomhed (muligvis) ikke har foretaget anmeldelse til RUT, eller at de anmeldte oplysninger er mangelfulde eller forkerte. Der kan samtidig være oplysninger om mulig overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
  • Endvidere kan oplysningerne stamme fra hvervgivere, der kontakter Arbejdstilsynet for at oplyse, at en udenlandsk virksomhed udfører arbejde for dem.
  • Endelig kan Arbejdstilsynet få oplysninger om udenlandske virksomheder, når Arbejdstilsynet som led i det almindelige tilsynsarbejde støder på udenlandske virksomheder, der udføre arbejde.