Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsyn med offshoreanlæg

Arbejdstilsynet fører sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilsyn med arbejdet, der udføres på offshoreanlæg i medfør af offshoresikkerhedsloven og undergrundsloven.

Grundpillen i tilsynet er selskabernes egenkontrol i form af et ledelsessystem for sikkerhed og sundhed, som skal sikre og dokumentere, at myndighedskrav er opfyldt, samt at arbejdets udførelse og indretning af anlæg og arbejdspladser sker med mindst mulig risiko for personer og værdier.

Som en del af dette system indgår verificering udført af uafhængige klassifikations- og certificerende selskaber. Kravet om ledelsessystem fremgår af kapitel 3 i offshoresikkerhedsloven samt kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. (styringsbekendtgørelsen). Tilsynet foretages dels på baggrund af informationer fra de udøvende selskaber, dels ved besøg på de enkelte arbejdspladser.

Arbejdstilsynets tilsyn tager udgangspunkt - ud over i danske regler - i de planer og vilkår, der danner grundlag for styrelsens godkendelse af de enkelte aktiviteter. Tilsynet dækker såvel enkeltstående som mere generelle forhold og tilpasses de konkrete forhold. Som et led i dette arbejdes der bl.a. med:

  • Fokusområder, hvor udvalgte forhold i en given tid gives særlig vægt ved tilsyn. Derved sikres systematisk opfølgning over for flere anlæg/firmaer.
  • Audits (revisioner), hvor Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg på et offshoreanlæg eller ved besøg på selskabets landbaserede kontor på systematisk måde vurderer om selskabet på udvalgte områder kan eftervise, at danske regler (og særlige vilkår for offshoreanlægget) efterleves ved tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsopgaver.
  • Tilsyn/besøg, hvor Arbejdstilsynet ved besøg på et offshoreanlæg besigtiger anlæggets generelle tilstand, gennemfører audit, følger op på fokusområder og på eventuelle problemer, der afdækkes ved besigtigelse eller audit, samt holder møde med anlæggets sikkerhedsorganisation.