Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Indsatser i 2013-2015 med fokus på psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2013-2015 en række tilsynsindsatser, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne. Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom og fastholde medarbejderne. Statistiske analyser viser, at ca. en femtedel af langvarigt sygefravær hænger sammen med det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatserne gennemføres inden for særligt nedslidningstruede brancher og nedslidningstruede jobgrupper, hvor følelsesmæssige krav, vold eller trusler om vold er mest udbredt.

Indsatserne fordelt på perioden 2013-2015

I 2013 gennemførtes tilsynsindsatserne inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp.

I 2014 foregik tilsynsindsatserne inden for hospitaler (målrettet psykiatri og sygeplejersker), døgninstitutioner og p-vagter.

I 2015 gennemføres tilsynsindsatserne inden for daginstitutioner, socialrådgivere og lærere.

Branche  Startdato  Slutdato  Afsluttende status 
Plejehjem og hjemmehjælp  1. april 2013  31. december 2013  Afsluttende status 
Fængsler  1. april 2013  31. december 2013  Afsluttende status 
Hospitaler (sygeplejersker og psykiatri) 1. januar 2014  31. december 2014  Afsluttende status 
Døgninstitutioner  1. januar 2014  31. december 2014  Afsluttende status 
P-vagter  1. januar 2014  31. december 2014  Afsluttende status
Daginstitutioner  1. januar 2015 31. december 2015  Afsluttende status  
Lærere  1. august 2015  31. december 2015  Afsluttende status
Socialrådgivere  1. januar 2015  31. december 2015  Afsluttende status 

Tilsynsmetode med nødvendig tid til gruppesamtaler

Tilsynsbesøg i indsatserne vil i de fleste tilfælde indebære gruppesamtaler med virksomhedens ansatte – derfor er der afsat ekstra tid til disse tilsynsbesøg. Gruppesamtaler er erfaringsmæssigt et godt middel til at afdække eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Når Arbejdstilsynet skal gennemføre et tilsynsbesøg i disse indsatser, ringer den tilsynsførende inden besøget og tager en snak med virksomheden. Formålet er dels, at den tilsynsførende kan danne sig et godt overblik over virksomheden, dels at der kan blive truffet aftale om gruppesamtaler.

Baggrund

Initiativet er et af flere, som daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lancerede i august 2012 for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Der er afsat 15 mio. kr. årligt i perioden 2013-15 til indsatserne, dvs. i alt 45 mio. kr. Finansieringen stammer fra regeringens og Enhedslistens finanslovsaftale for 2013 om målretning af Forebyggelsesfonden.

Læs mere:

Den tidligere regerings udspil: Et godt og langt arbejdsliv for alle