Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Særlige indsatser i 2011-2015 mod nedslidning

Dialog, muskel- og skeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø i fokus

Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. Indsatserne har fokus på arbejdsmiljøproblemer inden for muskel – og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatserne retter sig mod brancher og jobgrupper, hvor der er særlig risiko for at blive nedslidt. Den primære årsag til nedslidning i arbejdsmiljøet er faktorer vedrørende muskel- og skeletbelastninger samt faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Indsatserne skal derfor være med til at forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

Tilsynsmetode: Dialog og vejledning

Indsatserne tager udgangspunkt i en metode, hvor virksomhederne bliver besøgt to gange med en længere periode mellem de to besøg. Virksomhederne har dermed tid til selv at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Besøgene vil blive udført med fokus på virksomhedens udfordringer inden for muskel - og skeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø samt med fokus på en god dialog med virksomhederne.

Det første besøg er primært et vejledningsbesøg, hvor Arbejdstilsynet vejleder om, hvordan virksomheden kan arbejde videre med sine problemer inden for det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet gennemgår og kontrollerer ikke arbejdsmiljøet som ved almindeligt tilsyn. Dog vil virksomheden kunne få forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Desuden vil der kunne afgives et såkaldt strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der kan eller skal udbedres med det samme.

På andet besøg vil Arbejdstilsynet drøfte med virksomheden, hvordan der er arbejdet videre med de emner, der er vejledt om på første besøg. Vi vil også gennemgå og kontrollere det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Hvis der konstateres væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, kan der gives påbud om, at problemerne bliver løst som ved almindelige tilsyn.

Tilsynene bliver gennemført på tidspunkter, hvor Arbejdstilsynet kan følge og vurdere det nedslidende arbejde og i de tidsrum, hvor der er tid til at tale sammen.

Oversigt over særlige indsatser 2011 -2015

Branche

Startdato 

Slutdato

Besøgs-form

Virksom-heder

 

Resultater

 
Bygge- og anlæg 15. januar 2011 Ultimo 2012  Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Endelige resultater 
Døgn-institutioner og hjemmepleje 1. februar 2011 Ca. 31. december 2011 Anmeldte besøg Som udgangspunkt besøges større virksomheder Endelige resultater
Transport-midler 15. januar 2012 Ca. 31. december 2012 Anmeldte besøg Små og store virksomheder Endelige resultater 
Transport af passagerer 15. januar 2012 Ca. 31. december 2012 Anmeldte besøg  Små og store virksomheder Endelige resultater
Træ og møbler 1. februar 2012 Ca. 31. december 2012 Anmeldte besøg Små og store virksomheder Endelige resultater
Rengøring 15. februar 2012 Ca. 30. april 2013 Anmeldte besøg Små og store virksomheder Endelige resultater
Dagtilbud til børn og voksne  Medio januar 2013 31. december 2013 Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Endelige resultater 
Metal og maskiner 1. februar 2013  31. december 2013 

Anmeldte besøg 

Små og store virksomheder  Endelige resultater
Slagterier  1. februar 2013  31. december 2013  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater 
Politi 1. januar 2014  31. december 2014 Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Endelige resultater
Gartneri og landskabspleje  1. januar 2014  31. december 2014  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater
Plast, glas og beton  1. januar 2014  31. december 2014  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater
Elektronik  1. februar 2014 31. december 2014   Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Endelige resultater
Bygge- og anlæg  1. februar 2014  31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater
Tekstil og papir  1. januar 2015  31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater

Nærings- og nydelses-middel-industrien 

1. januar 2015  31. december 2015  Anmeldte besøg Små og store virksomheder Endelige resultater
Frisører og andre virksomheder, der udfører personlig pleje 

1. januar 2015 31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater
Landbrug og skovbrugs-virksomheder  1. januar 2015 31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Endelige resultater

Samlet statusnotat for de særlige indsatser 2011-2015

De nedslidningstruede brancher er kendetegnet ved, at medarbejderne har en særlig stor risiko for mindst et af følgende:

  • At blive førtidspensionerede
  • At gå på efterløn
  • At blive langtidssyge

Læs mere:

Særligt nedslidningstruede brancher i 2013 (PDF)

Regeringens udspil: Et godt og langt arbejdsliv for alle