Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

EU-regler

EU regler om produkter og markedsovervågning

EU-forordninger er EU-regler, som gælder umiddelbart (direkte) i alle EU-lande. En EU-forordning skal ikke skrives ind i nationale regler - fx en bekendtgørelse eller en lov – for at træde i kraft i de enkelte medlemslande. Forordningerne kan være suppleret med danske bekendtgørelser som fx fastlægger straffen for overtrædelse af reglerne. 

Direktiver har alene gyldighed over for staten Danmark, og de gælder ikke for borgerne. Direktiverne er derfor implementeret i dansk lovgivning via en række bekendtgørelser, som der er link til fra de forskellige undersider. 

Forordninger og produktdirektiver, som Arbejdstilsynet er myndighed på: 


På siderne er der link til relevante informationer i forbindelse med reglerne. 

Andre relevante link:


Afgørelser

Der er endvidere en afgørelse, som er relevant for det indre marked:

  • Afgørelse nr. 768/2008/EF fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF. Afgørelsen er vedtaget den 9. juli 2008.