Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Generel information om CE-mærkning mv.

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Læs hvilke punkter du som producent skal følge for at sikre overholdelse af lovkravene.

Når en fabrikant CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet, og således opfylder lovkravene for at blive solgt. Det betyder, at fabrikanten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er) - eller at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet/direktiverne.

Læs mere om CE-mærkning i Europa-Kommissionens folder. Her kan du også læse 6 punkter om CE-mærkning af dit produkt.

Hent Europa-Kommissionens folder om CE-mærkning (PDF)  
Se Dansk Standard's video "CE-mærkning for begyndere" 

EU-Kommissionens hjemmeside om CE-mærkning

Indre Markeds Center. Hjælper virksomheder, borgere og myndigheder med at forstå og benytte sig af den frie bevægelighed for varer, services og arbejdskraft i EU's indre marked.

Produktsikkerhedsdirektivet, implementeret i Danmark via Produktsikkerhedsloven 

Business Application. Producenter og distributører af forbrugerprodukter (non-food) skal underrette myndighederne, hvis de har markedsført et produkt, der kan udgøre en risiko. Indrapporteringen, som er lovpligtig, kan ske elektronisk via EU-Kommissionens hjemmeside. 

RAPEX. Information om farlige forbrugerprodukter. Link til EU Kommissionens hjemmeside med oplysninger om farlige forbrugerprodukter

"Den blå vejledning / Blue Guide " - EU-Kommissionens vejledning om gennemførelsen af EU’s produktregler.