Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Aktioner ved vejgodstransport

Vejgodstransport er et af de områder, hvor der er størst risiko for arbejdsulykker. Og det er, når lastbilerne holder stille, at risikoen er højst. Derfor har Arbejdstilsynet taget initiativ til aktioner, hvor fokus er på risikoen ved af- og pålæsning af lastbiler.

Aktionerne afvikles over to dage og gennemføres som uanmeldte tilsynsbesøg. På aktionsdagene sættes der fokus på følgende 5 områder, hvor ulykkerne i forbindelse med af- og pålæsning typisk sker:

  • Bæring af genstande og færden på ujævnt eller glat underlag med fare for at snuble, fx på grund af is, sne, spild, strøer, materiel, løst fodtøj, trapper, huller eller mørke.
  • Arbejde på lift eller rampe og klatring på lastbil eller gods med fare for at falde ned, fx ved spring ned fra rampe, vending af paller på bagsmækliften, håndtering af presenninger eller surring af gods.
  • Løft, hejsning og transport med fare for at blive ramt af gods m.v. der falder ned eller vælter, fx ved transport af ustabilt gods, eller når gods eller pallevogne bliver løftet, og der er personer i nærheden.
  • Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt, fx ved aflæsning i trafikken eller på trafikeret læsseplads, når køretøjer bakker eller ved kørsel med selvkørende pallevogne.
  • Træk og skub af tungt gods med fare for fysisk overbelastning, fx rullecontainere, tunge paller, ved blødt eller ujævnt underlag eller ved at gribe ud efter gods og genstande, der er ved at falde ned.

Her kan du læse om at forebygge ulykker ved vejgodstransport

Branchefælleskabet for arbejdsmiljø Transport og engros har udarbejdet flere vejledninger om sikker vejgodstransport:

Arbejdstilsynet har udarbejdet materiale om forebyggelse af alvorlige ulykker ved vejgodstransport.

Så farligt er det

  • Hvert år dør 3 - 4 ansatte som følge af en arbejdsulykke inden for vejgodstransport.
  • Hvert år sker der ca. 750 arbejdsulykker inden for vejgodstransport.
  • Omkring en tredjedel af de 750 ulykker er så alvorlige, at tilskadekomne har været sygemeldt i tre uger eller mere.
  • De ansatte inden for vejgodstransport har mere end dobbelt så stor risiko for at komme ud for en alvorlig ulykke end gennemsnitligt inden for alle brancher.

Aktion 17. og 19. marts 2015

Tilsyn  Alle          Danske  Udenlandske 
Antal besøgte vognmandsvirksomheder 

 62

 60

 2

Antal lastbiler, hvor der er ført tilsyn med læsning/aflæsning 

 114

 112

 2

Antal tilsyn med vognmandsvirksomheder uden reaktioner 

 36

 36

 

Reaktioner  Vejledning  Påbud  Strakspåbud 
Fare for fald fra højden     

 4

Fare for fald og snublen       
Fare for at blive påkørt under læsning / aflæsning     

 10

Fare for at blive ramt af nedfaldne genstande     

 1

Fare for fysisk overbelastning ved manuel håndtering 

 3

 

 7

Mangler i oplæring, instruktion eller tilsyn 

 1

 

 1

Mangler i samarbejdet mellem arbejdsgivere med arbejde på samme arbejdssted (mellem vognmand og kunde)   

 

 3

Andet   

 1

 
I alt 

 4

 1

 26