Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsynsformer

Arbejdstilsynet gennemfører forskellige typer af tilsyn, når vi besøger virksomheder. Få overblik over de forskellige tilsynsformer. 

Risikobaseret tilsyn

Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet forventer, at der er de største problemer med arbejdsmiljøet. Det indebærer bl.a., at disse virksomheder får flere tilsyn. Formålet med tilsynet er at kontrollere, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Virksomheder, der er udtaget til risikobaseret tilsyn, bliver som hovedregel varslet mindst en måned inden tilsynsbesøget, men får ikke at vide, hvilken dato Arbejdstilsynet kommer. Besøgene er således uanmeldte.

Detailtilsyn

Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Det kan fx være kontrol af, om en virksomhed har efterkommet Arbejdstilsynets påbud, undersøgelse af en arbejdsulykke eller på grund af en klage over arbejdsmiljøet. Formålet er at vurdere, om der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som vi skal reagere overfor. Detailtilsyn er ofte uanmeldt.

Tilsyn med projekterende og rådgivere

Tilsynene har fokus på, at projekterende og rådgivere lever op til deres pligter efter arbejdsmiljøloven.

Tilsyn med offshore

Tilsyn med offshoreanlæg er sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilsyn med arbejdet, der udføres på offshoreanlæg.

Markedsovervågning

Markedsovervågning er tilsyn med, at leverandører af fx maskiner og produkter overholder arbejdsmiljølovens krav til produkterne.