Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilsynsbesøget hos jer

 

Et risikobaseret tilsyn er som regel uanmeldt. På besøget gennemgår vi jeres arbejdsmiljø, og vi vejleder om forebyggelse og mulige løsninger. Er der overtrædelser af arbejdsmiljøloven, reagerer vi med påbud.

Hvornår kommer vi på besøg?

Vi kommer som regel uanmeldt på et risikobaseret tilsyn. I bliver dog som hovedregel digitalt varslet om besøget mindst en måned før, så I har mulighed for at forberede jer, men I får ikke oplyst en egentlig dato for besøget.

Enkelte virksomheder får en mail med en konkret dato for besøget og mulighed for at vælge en anden dato, hvis tidspunktet ikke passer. Det er en del af en forsøgsordning.

I brancher som fx transport-, rengørings- samt bygge- og anlægsbranchen, der typisk arbejder på mange midlertidige og skiftende arbejdssteder, vil vi ofte ringe til jer et stykke tid inden besøget for at høre, hvor I arbejder i den nærmeste fremtid.

Arbejdstilsynet udfører også andre tilsyn. Her kan der gælde andre regler.

Læs mere om de forskellige tilsynsformer

Hvor lang tid varer besøget

Længden af besøget varierer alt efter størrelsen af virksomheden og kompleksiteten af jeres arbejdsmiljø. I en lille virksomhed vil 1-2 timer ofte være nok, hvorimod et tilsyn i en meget stor virksomhed kan vare op til 6 timer. Tilsynet afsluttes i de fleste tilfælde på ét besøg. Der kan dog være situationer, hvor der er nødvendigt at vi kommer tilbage for at gøre tilsynet færdigt. Det kan fx være for at afdække problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Hvem skal være med?

Vi vil gerne tale med både virksomhedens ledelse og medarbejdere, når vi kommer på besøg. På virksomheder med AMO (arbejdsmiljøorganisation) vil vi også gerne tale med en arbejdsmiljørepræsentant. Derfor starter vi med at tage kontakt med virksomhedens ledelse og et par medarbejdere samt evt. arbejdsmiljørepræsentanten. Skulle vi ikke kunne få fat i jer, gennemfører vi tilsynet alligevel.

Sådan forløber besøget

Vi starter op

Vi indleder typisk besøget med et møde, hvor vi sammen med virksomhedens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten eller en repræsentant for de ansatte planlægger forløbet af tilsynet. Vi kontrollerer ved samme lejlighed ofte også, at jeres papirarbejde er i orden ved at spørge ind til fx jeres arbejdspladsvurdering (APV), jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse og i større virksomheder jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Ved tilsynet skal den tilsynsførende kunne vise legitimation, hvis I beder om det. Han eller hun har ret til at tale med alle medarbejdere og til at tage prøver fra virksomheden til analyse og til at fotografere på virksomheden.

Vi skal rundt på virksomheden

Vi skal rundt på virksomheden for at kontrollere, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen gennemgår vi hele virksomhedens arbejdsmiljø og sætter fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for branchen. Den tilsynsførende vil ofte tage udgangspunkt i den eller de arbejdsmiljøvejvisere, der dækker virksomhedens arbejdsområde. Samtidig har vi fokus på tre højt prioriterede områder - ulykker, psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og skeletbesvær.

Gennemgangen af arbejdsmiljøet omfatter både jeres hovedaktiviteter i fx butik, kontor eller værksted og alle andre arbejdsfunktioner i virksomheden som fx kantine, rengøring, aften- og natarbejde, unge, der kun arbejder om eftermiddagen, og medarbejdere, der ikke arbejder på virksomhedens adresse. Nogle virksomheder - fx rengørings-, transport- og byggevirksomheder - har mange midlertidige og skiftende arbejdssteder. Derfor foregår tilsynet på disse virksomheder ved, at vi både gennemgår arbejdsmiljøet på virksomhedens hjemadresse og på et par af de andre arbejdssteder, hvor I udfører arbejde.

Vi samler op

Vi slutter besøget af med at samle op på de eventuelle problemer, I måtte have. I vil blive hørt om alle afgørelser. Nogle gange foregår det mundtligt under selve besøget. Andre gange, hvis der fx ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem, vil I blive hørt skriftligt. Inden vi går, vil I få en besøgsrapport, som dokumentation for besøget.

I får efter tilsynsbesøget besked om resultatet af tilsynet i jeres e-Boks.

Udvidet risikobaseret tilsyn

Fra januar 2016 har virksomheder i bestemte brancher et udvidet risikobaseret tilsyn. Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede på det indledende risikobaserede tilsyn.

Det udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres inden for udvalgte brancher med en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Udvalgte brancher

Følgende branchegrupper eller dele af branchegrupper er omfattet af de udvidede risikobaserede tilsyn i 1. halvår af 2018:

  • Administration af sundhedsvæsen, undervisning m.v.
  • Arbejdsformidlingskontorer
  • Domstole og fængselsvæsen
  • Døgninstitutioner (med undtagelse af flygtninge- og asylcentre)
  • Generelle offentlige tjenester
  • Hospitaler
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • Politi
  • Slagterier     

Kun virksomheder af en vis størrelse er omfattet. Størrelseskravet afhænger af branchen, fx om den typisk består af små eller større virksomheder og af arbejdsmiljøproblemets karakter.

Forbered tilsynsbesøget Tilsynsbesøget hos jer Resultat af tilsynsbesøget