Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forbered tilsynsbesøget

Et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet kan være en god anledning til at få styr på arbejdsmiljøet. Et godt sted at starte er virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Brug vores tjeklister til at udfylde en APV. I er velkommen til at kontakte os, når I forbereder jer.

Få styr på arbejdsmiljøet

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden. Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø. I arbejdsmiljøvejviseren kan I læse mere om de typiske arbejdsmiljøproblemer i jeres branche, og hvordan I kan komme i gang med at løse dem.

I kan også overveje at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der kan hjælpe jer med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og rette op på eventuelle problemer.

Læs om og find en autoriseret arbejdsrådgiver her 

Tjek op på jeres APV

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvor I kortlægger jeres arbejdsmiljøproblemer, inddrager information om sygefravær, prioriterer eventuelle problemer og finder på løsninger. APV'en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis I får nye maskiner. Hvis I ikke har en gyldig APV ved tilsynet, vil dette udløse et påbud.

Læs mere om APV │ Find branchespecifikke APV-tjeklister │ Læs om online APV-værktøjet

Har I holdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Drøftelsen skal bruges til at vurdere, om det foregående års mål for arbejdsmiljøarbejdet er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. I skal lægge en plan for, hvordan I i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Er I en mindre virksomhed med under ti ansatte, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden. Som en hovedregel skal virksomheder med ti eller flere ansatte oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Har jeres virksomhed en arbejdsmiljøorganisation er det her, at drøftelsen skal foregå.

I skal være forberedt på at blive bedt om at fremvise dokumentation for, at I har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Se regler for midlertidige eller skiftende arbejdssteder

Læs mere om AMO │ Få svar på ofte stillede spørgsmål om AMO

Få styr på obligatoriske dokumenter

Under et risikobaseret tilsyn vil I ofte blive bedt om at fremvise forskellige dokumenter. Det er derfor en god idé at tjekke om alle dokumenterne ligger klar inden tilsynsbesøget. De dokumenter vi efterspørger under et besøg kan bl.a. dreje sig om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), brugsanvisningeruddannelser og eftersyn.

På virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal I være forberedt på at fremvise dokumentation for, at der er givet tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer. Læs om arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse.     Forbered tilsynsbesøget Tilsynsbesøget Resultat af tilsynsbesøget