Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Gul smiley - søg på virksomhed

Den gule smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller 'afgørelse uden handlepligt' (tidligere hed afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen').

Hvis du klikker på en virksomhed med en gul smiley, kan du se de arbejdsmiljøemmer, der har udløst den gule smiley - fx støj, ergonomi eller arbejdspladsvurdering.

Påbud, der er efterkommet inden fristens udløb, er markeret med ”Efterkommet”. Påbud, der ikke er efterkommet inden fristens udløb, er markeret med ”Ikke efterkommet”.

Gule smileyer bliver altid vist i mindst seks måneder. Det betyder, at et strakspåbud kan være markeret med ”Efterkommet” samtidig med, at den gule smiley bliver vist. Når de seks måneder er gået, slukker den gule smiley.
 

Læs mere om

Gul smiley 
Hvordan virksomheden får en grøn smiley

Tips til søgningen

  • Vælg branchegruppe, inden du vælger branche.
  • Vælg region, inden du vælger kommune.
  • Du kan indtaste et bynavn eller et postnummer i stedet for at vælge region og kommune.
  • Vælg "Søg produktionsenheder", hvis du fx søger efter en konkret forretning eller virksomhed.

Husk!

Smileyerne giver et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet i de virksomheder, Arbejdstilsynet har besøgt.

Smileyerne viser ikke udviklingen over tid. En virksomhed med en grøn smiley kan godt have haft en rød eller en gul smiley.

Smileyerne viser arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed. Smileyerne egner sig derfor ikke til generaliseringer på brancheniveau.