Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kronesmiley

Kronesmiley

Kronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Kronesmileyen tildeles virksomheden som helhed – det vil sige den juridiske enhed – hvis alle virksomhedens produktionsenheder er certificerede og har en kronesmiley. Hvis det ikke er alle virksomhedens produktionsenheder, der er certificerede, er det kun de certificerede produktionsenheder, der kan få en kronesmiley.

Hvordan får virksomheden en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside?

En virksomhed, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, når det certificeringsorgan, der har certificeret virksomheden, har orienteret Arbejdstilsynet om, at virksomheden ønsker at få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvornår kan kronesmileyen blive fjernet?

Kronesmileyen bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside,

  • hvis virksomheden (det vil sige den juridiske enhed eller den produktionsenhed, der er certificeret) får en eller flere afgørelser, som medfører en gul eller en rød smiley, eller
  • hvis certificeringsorganet ved akkrediteret certificering har givet Arbejdstilsynet besked om, at virksomhedens certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet.

Hvordan får virksomheden kronesmileyen igen?

Røde og gule smileyer bliver altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet afgørelserne inden da. Når de seks måneder er gået, vises kronesmilyen igen.

I løbet af de seks måneder, hvor kronesmilyen er slukket, skal virksomheden meddele Arbejdstilsynet, at afgørelserne er efterkommet, eller certificeringsorganet skal give Arbejdstilsynet besked om, at de forhold, der lå til grund for fratagelsen eller suspensionen af certifikatet, ikke længere til stede.

Kronesmilyen vil først blive aktiveret igen, hvis ovennævnte to forhold er opfyldt. Kronesmilyen kan således godt være slukket i mere end seks måneder.