Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Gul smiley

Gul smiley

Den gule smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbudet påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt' (tidligere hed afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen').

Sammen med den gule smiley offentliggøres:

  • De arbejdsmiljøemmer, der har udløst den gule smiley - fx støj, ergonomi eller arbejdspladsvurdering
  • Den dato, hvor Arbejdstilsynet traf afgørelsen.

Hvor længe bliver den gule smiley vist?

Den gule smiley bliver altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da.

Den gule smiley bliver herefter vist på hjemmesiden, indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst.

Hvornår bliver den gule smiley fjernet?

Den gule smiley bliver fjernet fra hjemmesiden, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om,
  • at problemerne er løst, eller
  • at de midlertidige foranstaltninger, der blev påbudt, er gennemført, og at der er iværksat en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet.

Den gule smiley bliver dog altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da.

Kan man klage over en smiley?

Smiley'en er kun et symbol, så virksomheden kan ikke klage over selve smileyen. Virksomheden kan dog klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over den afgørelse, som har udløst den gule smiley.

Klagen har opsættende virkning. Det vil sige, at virksomheden ikke får en gul smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, før klagefristen er udløbet, og klagen er behandlet.

Klage over et strakspåbud har dog ikke opsættende virkning. Det betyder, at den gule smiley offentliggøres med det samme.