Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Gebyr for autorisationen

Arbejdstilsynet har fastsat et gebyr for autorisationen, der dækker Arbejdstilsynets udgifter til behandlingen af autorisationssagen.

Minimumsgebyret for autorisation af en rådgivningsvirksomhed på et område er 41.000 kr. inkl. én kontrol i autorisationsperioden. Hvis der søges om autorisation på flere områder, stiger gebyret med 3.000 kr. for hvert yderligere arbejdsmiljøområde. Det vil sige, at gebyret for autorisation er:

  • Et område: 41.000 kr.
  • To områder: 44.000 kr. 
  • Tre områder: 47.000 kr. 
  • Fire områder: 50.000 kr. 
  • Fem (alle) områder: 53.000 kr.

Første del af gebyret, som udgør halvdelen af minimumsgebyret, skal betales i forbindelse med Arbejdstilsynets svar på ansøgningen. Gebyret skal betales uanset, om ansøgeren opnår autorisation eller ej.

Anden del af gebyret skal betales, når kontrollen er afsluttet. Denne del af gebyret skal ikke betales, hvis der er givet afslag på ansøgningen.

For sen betaling af gebyr

Hvis gebyret bliver betalt for sent, bliver der pålagt renter på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om autorisation