Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar vedr. autorisationsordningen

Hvordan ansøger en virksomhed om at blive autoriseret?

En virksomhed ansøger om at blive autoriseret rådgivningsvirksomhed ved at indsende et ansøgningsskema. Det kan enten udfyldes direkte på Arbejdstilsynets hjemmeside eller ved at udfylde skemaet og sende det via mail til at@at.dk, att. Metoder og virkemidler.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her.

Hvilke områder kan en virksomhed blive autoriseret på?

En virksomhed kan blive autoriseret på følgende områder:

  • Det fysiske område
  • Det biologiske område
  • Det kemiske område
  • Det ergonomiske område 
  • Det psykosociale område

Hvad koster det at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed?

Prisen for at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed afhænger af, hvor mange områder virksomheden vil autoriseres inden for. Minimumsgebyret for at blive autoriseret på et område er 41.000 kr. inkl. én kontrol i autorisationsperioden. Herefter stiger gebyret med 3.000 kr. pr. område, som rådgivningsvirksomheden vil autoriseres på.

Dvs. at prisen for en ansøgning om autorisation er:

  • Et område: 41.000 kr.
  • To områder: 44.000 kr.
  • Tre områder: 47.000 kr.
  • Fire områder: 50.000 kr. 
  • Fem (alle) områder: 53.000 kr.

Første del af gebyret, som udgør halvdelen af minimumsgebyret, skal betales i forbindelse med Arbejdstilsynets svar på ansøgningen. Gebyret skal betales uanset, om ansøgeren opnår autorisation eller ej.

Anden del af gebyret skal betales, når kontrollen er afsluttet. Denne del af gebyret skal ikke betales, hvis der er givet afslag på ansøgningen.

Hvad er sagsbehandlingstiden for en ansøgning/genansøgning?

Det tager ca. to måneder at behandle en ansøgning/genansøgning om autorisation. Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der er behov for supplerende oplysninger. Arbejdstilsynet anbefaler, at man anvender blanketten på hjemmesiden for at forkorte sagsbehandlingstiden.

Hvordan vurderer Arbejdstilsynet, om man har den fornødne erfaring?

Arbejdstilsynet vurderer rådgivernes erfaring ud fra eksemplerne i de tilsendte CV’er. Her ses både på opgaveeksempler inden for det specifikke område og inden for arbejdsmiljø generelt.

Hvorfor skal jeg indsende eksamensbevis, når jeg tidligere har fået godkendt min uddannelse af Arbejdstilsynet?

Hvis rådgivningsvirksomheden er blevet autoriseret inden 2013, skal virksomheden indsende eksamensbeviset igen, fordi kravene til uddannelse er blevet ændret i bekendtgørelsen, der trådte i kraft i 2013.

Er din virksomhed blevet autoriseret efter den nye bekendtgørelse er trådt i kraft i 2013, og hvis du efter 2013 har fået godkendt din uddannelse af Arbejdstilsynet, behøver du ikke sende dit eksamensbevis ind igen, da Arbejdstilsynet allerede har modtaget det. Når du genansøger skal du dog gøre opmærksom på, at du tidligere har sendt eksamensbeviset ind til Arbejdstilsynet i forbindelse med en ansøgning/genansøgning om autorisation.

Kan enkeltpersoner blive autoriseret som rådgivere?

Nej, Arbejdstilsynet autoriserer virksomheder og ikke enkeltpersoner. En enkeltmandsvirksomhed kan dog godt blive autoriseret, hvis virksomheden har et gyldigt CVR-nummer.

Godkender Arbejdstilsynet ekstra rådgivere midt i autorisationsperioden?

Nej, Arbejdstilsynet godkender ikke ekstra rådgivere i autorisationsperioden. Arbejdstilsynet godkender kun nye rådgivere, hvis der sker betingelser, som har betydning for virksomhedens autorisation. Hvis fx en rådgiver, der oppebærer autorisationen på et område for en rådgivningsvirksomhed, ikke længere arbejder for virksomheden, skal virksomheden kontakte Arbejdstilsynet med henblik på at få godkendt en ny rådgiver på området.

Det bemærkes, at Arbejdstilsynet ved midtvejskontrollen vurderer erfaringen for de rådgivere, som har været involveret i de opgaver, der er udtaget til kontrol.

Må vi gerne rådgive indenfor vores egen virksomhed?

Nej. En rådgivningsvirksomhed må ikke rådgive indenfor samme juridiske enhed, dvs. tilfælde hvor både rådgivningsvirksomhed og virksomhed som har modtaget påbuddet hører under samme juridiske enhed.

Hvorfor skal rådgivningsvirksomheden indsende kontrollister i midtvejskontrollen?

Arbejdstilsynet udvælger opgaver til kontrollen ud fra kontrollisterne. Det er derfor en vigtig del af kontrollen. Arbejdstilsynet har på nuværende tidspunkt ikke selv mulighed for at trække kontrollisterne.

Hvordan foregår Arbejdstilsynets kontrol med de autoriserede rådgivningsvirksomheder?

Du kan læse mere om kontrollen her.