Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynets kontrol med autorisationer

Arbejdstilsynet giver autorisationer for fire år ad gangen. I løbet af den fireårige periode foretager vi mindst en kontrol, som bl.a. indebærer, at I som autoriseret rådgivningsvirksomhed:

  • skal redegøre for, hvordan en række konkrete rådgivningsopgaver er udført i praksis. Arbejdstilsynet udvælger sagerne.
  • skal dokumentere, at rådgivernes erfaring med arbejdsmiljørådgivning passer til det område, som de rådgiver om.
  • dokumentere indhold og anvendelse af kvalitetssikringssystemet - kun ved anmodning fra Arbejdstilsynet

Kontrollen tager for hver udtagen opgave udgangspunkt i jeres redegørelser til virksomheden og CV’et for de rådgivere, der har udført opgaven.

Arbejdstilsynets afgørelse i forbindelse med kontrol offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside, under listen over autoriserede rådgivere.

Materiale som skal sendes til Arbejdstilsynet

Til kontrollen har Arbejdstilsynet brug for dokumentation for, hvordan rådgivningen er foregået.

Arbejdstilsynet anbefaler, at I anvender nedenstående skemaer til kontrollen for at sikre, at alle relevante oplysninger indsendes.

  • Krav til dokumentationen som I skal sende til Arbejdstilsynet ved kontrol. 
  • Skema, som udfyldes med afsluttede rådgivningsopgaver. Opgaverne skal både være påbegyndt og afsluttet i kontrolperioden. Kontrolperioden fremgår af Arbejdstilsynets brev. På baggrund af det udfyldte skema udtager Arbejdstilsynet opgaver til kontrol. 
  • Kontrolskema for hver af de rådgivningsopgaver, Arbejdstilsynet har udtaget til kontrol.

Sagsbehandlingstid og gebyr

Arbejdstilsynet har en sagsbehandlingstid i forbindelse med kontrolsager på ca. to til fire måneder afhængig af, om I har sendt al den fornødne dokumentation til os, og hvor mange opgaver der er udtaget til kontrol.

Læs om gebyr for autorisationen.

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om autorisation