Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Autorisation af rådgivningsvirksomheder

Når en virksomhed får et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet, skal den bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (arbejdsmiljørådgiver) til at efterkomme påbuddet og til at styrke virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Det er Arbejdstilsynet, der udsteder autorisationen til rådgivningsvirksomheden, og det sker for fire år ad gangen. Arbejdstilsynet kan kun udstede autorisationer til virksomheder (med gyldigt CVR) og ikke til enkeltpersoner.

Læs her, hvis jeres virksomhed ønsker at blive autoriseret på arbejdsmiljøområdet:

En arbejdsmiljørådgiver kan blive autoriseret på et, flere eller alle af følgende områder:

  • Det ergonomiske område
  • Det biologiske område
  • Det kemiske område
  • Det fysiske område
  • Det psykosociale område.

I kan læse mere om reglerne for autorisationsordningen her.