Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, valg og uddannelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte i virksomheden. Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver 

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges.

Et godt samarbejde om arbejdsmiljø kan starte med, at man i arbejdsmiljøorganisationen bliver enige om, hvordan man gerne vil have, at samarbejdet skal køre, og får afklaret de forventninger, der er til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet.

Sammen med de andre i AMO er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for medarbejderne og ledelsen og på, hvad der kan være af problemer. Det kan bl.a. ske på runderinger og tilsyn.

Alle virksomheder har pligt til at holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO.

Det er også en opgave for arbejdsmiljørepræsentanten at få ledere og kolleger til at være opmærksomme på og fremme deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i den del af

virksomheden, som vedkommende skal repræsentere i AMO. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer altså alle ansatte i den del af virksomheden, som vedkommende er valgt af, og det gælder uanset, om de arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent – og uanset deres faglige tilhørsforhold.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges som udgangspunkt for to år ad gangen.

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med medarbejderne og arbejdslederne det nødvendige antal arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper i AMO ud fra et nærhedsprincip.

Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af virksomhedens AMO.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse 

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er blevet valgt.

Uddannelsen varer tre dage.

Arbejdsmiljørepræsentanten har herudover ret til to supplerende dage inden for det første år og derefter 1,5 dag de følgende år.

Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale at samle den supplerende uddannelse på 1,5 dag inden for valgperioden, så der fx ikke afholdes supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholdes 3 dages supplerende uddannelse det næste år. Der kan dog ikke sammenlægges supplerende uddannelse af mere end 3 dages varighed.

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse.