Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Uddannelse af undervisere til arbejdsmiljøuddannelsen

Gå direkte til

Kvalifikationskrav til underviserne

Udbyder skal sørge for, at en underviser i arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer:

 • Gennemgået underviserkursus af 9 dages varighed
 • Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen eller en anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Erfaring med praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde af en varighed på mindst 1 år inden for de seneste 5 år. For undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal der være tale om praktiske arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet.
 • Gennemført en voksenpædagogisk uddannelse, der svarer til minimum 120 timer.
 • Relevant undervisningserfaring

Erfaring med praktisk arbejdsmiljøarbejde kan for eksempel opnås ved, at underviseren har en eller flere af følgende kvalifikationer:

 • Været formand for arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsleder- eller arbejdsmiljørepræsentant i mindst et år.
 • Deltaget i gennemførelsen af større opgaver om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål i forbindelse med et studie og/eller forskning af en samlet varighed af mindst et år.
 • Været beskæftiget som rådgiver/konsulent i arbejdsmiljøspørgsmål i mindst et år.

Herudover skal underviseren have relevant undervisningserfaring. Relevant undervisningserfaring kan for eksempel være fra en anden voksenundervisning end arbejdsmiljøuddannelsen.

Udbyder skal sørge for, at undervisere gennemfører arbejdsmiljøfaglig og pædagogisk relevant efteruddannelse af 2 dages varighed hvert år.

Udbyder skal sørge for, at undervisere vedligeholder deres kvalifikationer ved at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang, der svarer til mindst fire kurser årligt, uanset kursustype.

Praktiske oplysninger om 9-dages underviserkursus

Arbejdstilsynet udbyder et 9 dages underviserkursus. Kurset vil blive udbudt, når der er behov for det, normalt en gang om året. Der er stadig pladser på efterårskurset 2018.

Kursus: Obligatorisk uddannelse af undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen

Varighed: 9 dage

Kurser: 

Efterår 2018: 1. - 5. oktober (uge 40) og 12. - 15. november (uge 46)
Der er stadig ledige pladser på efterårskurset 2018

Forår 2019: 1. - 5. april (uge 14) og 20. - 23.maj (uge 21)

Efterår 2019: 30. september - 4. oktober (uge 40) og 18. - 21. november (uge 47)

Sted: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 Købehavn Ø.

Pris: Kursusprisen er 29.000 kr. Kursusprisen omfatter frokost og kaffe mv. på kursusdagene, men ikke overnatning, som deltagerne i givet fald selv må sørge for. 

Materialer: Der udleveres kursusmaterialer på kurset første dag - og der vil være adgang til internettet.

Kursusbevis: For at få et kursusbevis, er det en forudsætning, at deltageren har gennemført hele kursusforløbet.

Underviser og kursusleder: Udviklingskonsulent Mogens Tolstrup, Tolstrup Uddannelse og Udvikling, tlf.: 20 41 28 41, e-mail: tolstrup@post4.tele.dk,  der også besvarer spørgsmål om kurset.

Kursusarrangør: Arbejdstilsynet, tlf.: 70 12 12 88, e-mail: at@at.dk.

Underviserkursets formål, indhold og pædagogiske principper

Formålet med underviserkurset er at sikre, at den kommende underviser i arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøgrupper eller koordinatorer inden for bygge og anlæg

 • har en helhedsforståelse af arbejdsmiljøområdet
 • har holdninger og formidlingsmæssige 'værktøjer' til at kunne gennemføre undervisningen i arbejdsmiljøuddannelsen
 • kan integrere arbejdsmiljøbegreber og arbejdsmiljømetoder samt faktuel viden om blandt andet lovgivning, arbejdsmiljøaktører mv. med pædagogiske processer
 • kan tilrettelægge og gennemføre deltagerorienteret undervisning. Det vil sige undervisning, der er baseret på den funktion, som arbejdsmiljøuddannelsens deltagere skal udøve
 • kan støtte det arbejde, som arbejdsmiljøuddannelsens deltagere forventes at udføre i egen virksomhed eller inden for det givne arbejdsområde.

Underviserkurset bygger på en stor deltageraktivitet og bliver gennemført som proces-undervisning. Det sker blandt andet for at afprøve undervisningsforløb og øvelser kombineret med informationer og teorier om

 • arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold, principper og metoder
 • formidling af uddannelsens faglige og metodiske indhold
 • underviserens opgaver i arbejdsmiljøuddannelsen
 • pædagogiske og formidlingsmæssige principper og metoder i relation til
  arbejdsmiljøuddannelsen
 • anvendelse af materialer, herunder lovgivning, bestemmelser og vejledninger
 • evaluering af undervisningsforløb.

Kurset bliver gennemført således, at 1. del fortrinsvis vil beskæftige sig med rammerne for arbejdsmiljøuddannelsen, herunder udarbejdelse af undervisningsplan, tilrettelæggelse af dele af uddannelsen samt afprøvning af tilrettelæggelsen.

Mellem første og anden del af kurset skal deltagerne på underviserkurset løse en kursusopgave, som danner grundlag for kursets anden del.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på denne tilmeldingsblanket.

Tilmeldingen sendes til Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø eller på fax 72 12 12 89.

Kontaktperson: Anne-Marie Von Benzon, tlf.: 72 20 89 77 - e-mail avb@at.dk.

Betaling: Deltagere, der er optaget på kurset, får en bekræftelse på e-mail Efter endt kursusforløb fremsender Arbejdstilsynet en faktura.

Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt til Arbejdstilsynet. Afmelding kan ske uden beregning indtil 3 uger før kursusstart. Herefter betales et afmeldingsgebyr på 50 pct. af kursusprisen. Ved udeblivelse betales den fulde kursuspris.  

Aflysning: Arbejdstilsynet forbeholder sig ret til at udskyde eller aflyse kurset senest 1. måneder før kursusstart, hvis der ikke er tilstrækkelige tilmeldinger.