Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Når ulykken er sket

  1. Stands ulykken, så der ikke er flere, der kommer til skade.
  2. Tag dig af den tilskadekomne og se efter, om andre er påvirket af ulykken.
  3. Undersøg og lær af ulykken og forebyg, at ulykken kan ske igen, inden arbejdet genoptages. Benyt gerne Metode til analyse af arbejdsulykker
  4. Skal ulykken anmeldes?

I bør have en beredskabsplan for ulykker. Sådan planlægger I et beredskab (PDF, 80 KB).

Læs også

Vold og trusler

Hvad er en arbejdsulykke? 

Arbejdstilsynet undersøger alvorlige arbejdsulykker

Arbejdstilsynet undersøger alle dødsulykker og ulykker, hvor vi vurderer, at der er akut behov for en forebyggelsesindsats, samt ulykkeshændelser af særlig farlig karakter. Derudover undersøges hvert år et udsnit af andre ulykker med henblik på at klarlægge årsagerne og sikre, at gentagelse er tilstrækkeligt forebygget. Se DT-3: Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker (senest revideret 1. oktober 2014) og DT-11: Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker. Trafikulykker undersøges af politiet.

Politiet rykker ud

Ved alvorlige arbejdsulykker kan politiet beslutte at undersøge ulykken. Politiet rykker ud til ulykkesstedet for at afværge, at der er fare for andre eller den offentlige sikkerhed. Desuden kan politiet undersøge, om der ved arbejdsulykken er begået en strafbar overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen eller en anden lovgivning. For at kunne vurdere, om der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, anmoder politiet normalt Arbejdstilsynet om en udtalelse. Det er politi og anklagemyndighed, der endeligt beslutter, om der er grundlag for at rejse tiltale mod arbejdsgiveren, de ansatte eller andre involverede.

I kan selv undersøge ulykker

Når Arbejdstilsynet undersøger en ulykke bruger vi Guide til læring af ulykker (PDF, 71 KB). Værktøjet er simpelt og kan anvendes af alle til at afdække bagvedliggende årsager til ulykken. Arbejdstilsynet anbefaler, at I som virksomhed bruger dette eller et lignende værktøj til undersøgelse af jeres arbejdsulykker. Viden om de bagvedliggende årsager, der har haft betydning for en arbejdsulykke, giver bedre mulighed for at forebygge ulykker fremover. Læs her, hvordan værktøjet bruges. Har I spørgsmål til dette, kan Arbejdstilsynets Call Center kontaktes på 70 12 12 88 (tast 1)mandag til torsdag fra 8-15 og fredag fra 8-14.