Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici

Rapporten beskriver en metode til identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici i anlæg med farlige stoffer og/eller farlige maskiner.

Metoden indfører en HAZOP-analyse af procesudstyr og arbejdsprocedurer samt brug af barrierediagrammer til kortlægning af hændelsesforløb og opsummering af risiko.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af COWI i 2000.

8.4 - Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici
8.4 - Bilag