Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Økonomisk vurdering af arbejdsulykker

3.1 - Vurdering af nu-omkostninger

Metoden er en brugsanvisning til registrering og kortlægning af direkte og indirekte økonomiske nu-omkostninger ved arbejdsulykker.

Metoden er fra 2000 og baseret på den generelle økonomiske ABC-model (Activity Based Costing).

3.2 - Vurdering af afledte effekter

Metoden er en guideline til konkretisering af de mere uhåndgribelige og langsigtede effekter af aktuelle arbejdsulykker. Sådanne effekter - fx forværret image, manglende tiltrækning af arbejdskraft og tab af goodwill hos kunder - kan ikke altid opgøres i penge her og nu, men deres vigtighed/signifikans kan opgøres ved hjælp af metodens rating-systematik.

Metoden er fra 2000 og baseret på Balanced Scorecard. 

3.1&2 - Økonomisk vurdering af arbejdsulykker - samlet beskrivelse af metoderne
3.1&2 - Bilag