Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har alle været brugt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er udarbejdet af professionelle rådgivere, der har brugt metoderne i praksis.

De 30 metoder er udarbejdet i 2000 af Arbejdstilsynet, BST-Midtjylland, Carl Bro, COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Det Norske Veritas, Danmark, Forskningscenter Risø, Holstberg Management, IMPRO Consulting & Training, INNOVATION Virksomhedsrådgivning, maskinsikkerhed.dk og SINTEF.

Resumeer

Forebyggelse af arbejdsulykker - Overblik
Forebyggelse af arbejdsulykker - Resumé til mindre virksomheder

De 30 metoder

Sikkerhedsledelse og -politik
1.1 - Sikkerhedsledelse og sikkerhedspolitik
1.2 - Sikkerhedsledelse - elementer og arbejdsformer
1.3 - Forandringsledelse og orkestrering
1.4 - Målstyring og måldialog

Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang
2.1 - Intern sikkerhedsdokumentation
2.2 - Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation
2.3 - ISOBAR - intern sikkerhedsgennemgang
2.4 - "Mønsterarbejdspladsen" - metode til intern sikkerhedsdokumentation

Økonomisk vurdering af sikkerhed
3.1&2 - Økonomisk vurdering af arbejdsulykker

Sikkerhedskultur
4.1 - Ændring af sikkerhedskulturer
4.2 - Analyse af sikkerhedskulturer

Læring af ulykker
5.1 - Tabsårsagsmodellen
5.2 - Tripod - metode til læring af ulykker
5.3 - Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker

Medarbejderinvolvering
6.1 - Sikkerheds Element Metoden
6.2 - ERFO - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.3 - RIV - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.4 - Systematisk orden og ryddelighed - 5*S 

Sikkerhedstræning
7.1 - Sikkerhedstræning for ledere
7.2 - Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden
7.3 - Sikkerhedstræning med fokus på organisatorisk adfærd

Identificering af risici
8.1 - Arbejdssikkerhedsanalyse
8.2 - Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler
8.3 - Vejledning i risikoanalyse
8.4 - Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici

Krav til leverandører
9.1&2 - Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler
9.3 - Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Beredskab
10.1 - Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp.