Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Kom godt i gang

Ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Men det er vigtigt at have et godt udgangspunkt. Derfor har vi på denne side samlet værktøj og informationsmaterialer om, hvordan virksomheden kan arbejde med at forebygge arbejdsulykker og fremme udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Uanset hvilken virksomhed I er, er det altid vigtigt at sørge for:

  • At ledelsen fokuserer på og efterspørger sikkerhedshensyn i det daglige arbejde.
  • At medarbejderne bliver oplært og instrueret i, hvordan de udfører arbejdet sikkert.
  • At I planlægge arbejdet hensigtsmæssigt og har de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og det rette udstyr, så I undgår risiko for ulykker.
  • At I lærer af eventuelle ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan I gøre bedre?

Et godt udgangspunkt

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvor I skal vurdere sikkerheden på arbejdspladsen.

APV’en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Det er derfor ofte en god idé at tage udgangspunkt i arbejdet med APV’en, når I skal forebygge arbejdsulykker.

I kan bruge en eller flere af Arbejdstilsynets 85 brancherettede APV-tjeklister til at kortlægge, om der er risiko for arbejdsulykker i virksomheden. Tjeklisterne indeholder en række spørgsmål om ulykkesrisiko, som I skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som I svarer ja til, er arbejdsmiljøproblemer, som I skal arbejde med at løse.

I kan også bruge de APV-materialer, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har udarbejdet sammen med – eller i stedet for – Arbejdstilsynets tjeklister.

Fokus på de vigtigste problemer

Arbejdstilsynet har også udarbejdet 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Her kan i bl.a. se, hvilke typiske ulykker der sker i branchen.

Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan I kan løse problemerne. Det er en god håndsrækning, når I skal prioritere problemer og løsninger.

30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har alle været brugt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er udarbejdet af professionelle rådgivere, der har brugt metoderne i praksis.

Værktøjskasser og andre materialer fra branchefællesskaberne for arbejdsmiljø

Se også de branchespecifikke materialer, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har udarbejdet om forebyggelse af arbejdsulykker fx:

Se også: