Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Fakta om ulykker

Arbejdsskader

Her finder du de interaktive tabeller over arbejdsskader, Arbejdstilsynets årsopgørelser over anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser og de tilhørende nyhedsbreve samt de kvartalsvise opgørelser over dødsulykker.

Overvågning af arbejdsmiljøet

Læs de årlige rapporter om udviklingen i arbejdsmiljøet og i arbejdsmiljøindsatsen i Danmark – og se bl.a., hvordan det går med målene på de fire områder, der er prioriteret frem til 2010, nemlig det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsulykker, støj og muskel-skeletbesvær.

Analyse af arbejdsulykker 

Se Arbejdstilsynets analyse af stigningen i anmeldte arbejdsulykker 2003-06. Og læs beskæftigelsesministerens handlingsplan for, hvordan man kan sætte fokus på sikkerheden på danske arbejdspladser og vende den kedelige udvikling i antallet af arbejdsulykker.

Rapporter om ulykker

 

 

Læs også

Beskæftigelsesministeriet

Arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsulykker

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Samarbejde om forebyggelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forskning i arbejdsulykker

DTU, Institut for planlægning, innovation og ledelse

Sikkerhed, pålidelighed, menneskelige faktorer

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Arbejdsulykker 

Rapporter mv. vedrørende ulykker

 Arbejdsmiljøet set med virksomhedsøkonomiske briller