Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg arbejdsulykker

For en virksomhed kan en ulykke medføre tab af medarbejdere og kompetencer samt mistet udstyr og produktion.

 

Unge og nyansatte er de mest udsatte, og ca. 1/3 af alle ulykker sker for dem. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for en god oplæring og instruktion fra første arbejdsdag samt tilsyn med udførelsen af arbejdet. 

 

De fleste og mest alvorlige ulykker sker ved påkørsel på arbejdspladsen, fald og snublen, fald fra højden, nedfaldne genstande og ved akut fysisk overbelastning, fx ved løft. God planlægning og effektive sikkerhedsforanstaltninger kan forebygge sådanne ulykker.