Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Fysisk indretning af arbejdspladsen der fremmer bevægelse

Med den rette fysiske indretning af arbejdspladsen kan I som virksomhed fremme, at medarbejdere, der har meget stillesiddende arbejde, bevæger sig mere i løbet af dagen. På en kontorarbejdsplads kunne det fx være at placere printeren eller kaffemaskinen sådan, at man er nødt til at rejse sig flere gange om dagen. Det er en god idé at tænke den fysiske indretning ind, hvis I er ved at renovere, bygge om eller skal indrette en ny afdeling. Hvis der skal bygges helt nyt, kan I eksempelvis overveje at give trappen en central placering, så den er det første man ser, når man kommer ind ad indgangen, mens elevatoren placeres længere væk. I kan også gøre det lettere for medarbejderne at cykle til arbejde, ved at sørge for gode forhold til at parkere sin cykel og til at kunne tage et bad på arbejdspladsen.

Bevægelse og varierede arbejdsstillinger i løbet af arbejdsdagen er især vigtigt for medarbejdere, der sidder eller står meget i samme stilling. Bevægelsen kan eksempelvis være en tur op og ned af trappen et par gange om dagen, en rask gåtur eller andre fysiske øvelser. Møderum kan også indrettes, så de lægger op til bevægelse, eller I kan holde møder som ’walk and talks’, dvs. at I går en tur mens I holder møde.

Hvis medarbejderne har meget computerarbejde eller andet arbejde, der belaster den samme del af kroppen i lang tid, fx hvis de sidder ved kassen i et supermarked eller arbejder ved en produktionslinje i industrien, så er det vigtigt, for at undgå smerter og ubehag, at arbejdet og arbejdspladsen indrettes sådan, at det er muligt at variere arbejdet så meget som muligt. Samtidig er det også vigtigt, at både ledelse og medarbejderne, i fællesskab, tager ansvar for, at mulighederne for variation og bevægelse bliver udnyttet fornuftigt.

Kort sagt, sørg for at skabe en kultur, hvor pauser er naturlige og meget gerne må bruges på bevægelse.

Spørgsmål til dialog på arbejdspladsen

Spørgsmålene nedenfor kan I bruge til at diskutere, hvordan I kan indrette jer på jeres arbejdsplads, så det giver mulighed for bevægelse, og hvordan I kan skabe en god pausekultur, der lægger op til bevægelse. I kan fx bruge spørgsmålene på personalemøder, på møder i samarbejdsudvalg eller i arbejdsmiljøorganisationen og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  • Hvad er formålet, med at tænke i fysisk indretning, der fremmer bevægelse i vores virksomhed?
  • Hvilke initiativer vil vi fokusere på?
  • Hvordan kan vi indrette vores arbejdsplads, så den inspirerer til bevægelse?
  • Hvem er valgt som tovholder?
  • Hvordan kan vi motivere vores medarbejdere til at bevæge sig noget mere i løbet af arbejdsdagen?
  • Hvordan kan vi skabe en god pausekultur, der også bruges til bevægelse?
  • Hvordan og hvornår følger vi op på om forandringerne har gjort en forskel?