Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Forebyggelse, inklusion og fastholdelse

Det kan være svært at vende tilbage til arbejde efter en sygemelding, der skyldes smerter i muskler og led. Samtidig kan der, være udfordringer forbundet med at inkludere og fastholde medarbejdere i jeres virksomhed, som lider af smerter i muskler og led. For at forbedre mulighederne, for at fastholde medarbejderne, og gøre det nemmere for dem at vende tilbage til arbejdet, er det vigtigt at se på samspillet mellem fysiske, psykologiske og sociale faktorer.

Det betyder, at smerter i muskler og led samt sygdomsadfærd ikke kun ses som et problem, hvor der alene fokuseres på ’den dårlige ryg’ eller ’den slidte skulder’. Derimod bør den psykologiske og sociale dimension også inddrages i jeres virksomheds arbejdsmiljøindsats for at forebygge og håndtere smerter i muskler og led. Det kunne eksempelvis være emner som passende krav og mening i arbejdet, indflydelse på sit eget arbejdet samt social støtte og kollegiale relationer.

Individuelle hensyn

Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er opmærksomme på, hvordan arbejdspladsen kan indrettes så den passer bedst muligt til den enkelte medarbejders fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Der kan være store individuelle forskelle, og hvis der ikke tages hensyn til dem i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, kan det give dårlig trivsel hos medarbejderen. Arbejdsopgaverne kan eksempelvis tilpasses den enkelte medarbejder ved brug af tekniske hjælpemidler eller ved at organisere arbejdet med skift i arbejdsopgaver eller med jobrotation.

Som virksomhed bør I, evt. sammen med andre arbejdsmiljøaktører, overveje, hvordan I kan sørge for, at medarbejdere bevarer kontakt og tilknytning til arbejdspladsen under sygdom, og hvordan I sikrer en individuelt tilpasset arbejdsdag, når medarbejderen vender tilbage på arbejde. De aktører, I kan hente hjælp og inspiration hos, er blandt andre: Branchearbejdsmiljøråd, Sund By Netværket, Sundhedsstyrelsen, Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Undgå stigmatisering og tag hensyn til sårbare medarbejdere

Sundhedsfremmende initiativer, og særligt dem, der omhandler fysisk aktivitet, kan komme til at overskride nogle medarbejderes grænser for, hvad der er arbejdsliv og hvad der er privatliv. Derfor kan det være en god idé som arbejdsgiver, at være opmærksom på, hvordan disse initiativer modtages af medarbejderne. Særligt de medarbejdere, der har været sygemeldt pga. smerter i muskler og led kan komme til at føle et ubehageligt pres.

For jer, som arbejdsgivere, er det vigtigt, at I, via arbejdspladsen, gør en forskel og er med til at ændre på opfattelsen af, at det er medarbejdernes eget ansvar at ændre adfærd. Det kan I gøre ved at skabe et miljø, hvor det er trygt at bevæge sig og træne også for de medarbejdere, der har problemer med ondt i kroppen, evt. er overvægtige eller i dårlig fysisk form.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er derfor, at de positive intentioner, som er hensigten med indførelse af fysisk aktivitet, kan forårsage nogle utilsigtede negative situationer fx i form af stigmatisering af de medarbejdere, der ikke ønsker at deltage i aktiviteterne.

Spørgsmål til dialog på arbejdspladsen

Spørgsmålene nedenfor kan I bruge til at diskutere, hvordan I, på en god måde, kan inkludere og fastholde de medarbejdere, der har, eller har haft, smerter i muskler og led. I kan fx bruge spørgsmålene på personalemøder, på møder i samarbejdsudvalg eller i arbejdsmiljøorganisationen og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  • Hvad er formålet med at arbejde med inklusion og fastholdelse i vores virksomhed?
  • Hvad er formålet med at inddrage både den fysiske, den psykologiske og den sociale dimension i arbejdsmiljøindsatsen på vores virksomhed?
  • Hvordan tager vi hensyn til den enkelte medarbejder i planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet?
  • Hvordan er vi opmærksomme på de sårbare medarbejdere ift. implementering af fysiske aktiviteter?
  • Er der behov for at søge hjælp eller inspiration hos andre?
  • Hvordan og hvornår følger vi op på om forandringerne har gjort en forskel?

Læs mere

  • Hvis I er interesseret i at vide mere om etik i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme, kan I fx læseSundhedsstyrelsens rapport om emnet.
  • På Arbejdstilsynets temaside om sundhed og trivsel kan I læse om, at det er vigtigt at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø - både for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen, når I arbejder med inklusion og fastholdelse.