Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Træning og bevægelse

Som virksomhed har I mulighed for at påvirke medarbejdernes fysiske velbefindende bl.a. gennem sundhedsfremmende aktiviteter. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har undersøgt, hvad der skal til for at få folk til at deltage i sundhedsfremmetilbud, og i forhold til fysiske aktiviteter viser resultaterne, at medarbejderne foretrækker at træne på arbejdet, få tilbud om gratis træning og at træne i sociale eller kollegiale sammenhænge.

Hvis I kan gøre træning og bevægelse til en naturlig del af arbejdsdagen, vil det være en gevinst for både jer som virksomhed og den enkelte medarbejder, fordi færre smerter i muskler og led kan have positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel og tilfredshed i arbejdet. Færre smerter kan også have positiv indflydelse på medarbejdernes motivation og i sidste ende effektivitet i arbejdet. Et fald i sygefraværet kan også være en af gevinsterne.

Muskelstyrke og kondition

Muskelstyrken og konditionen falder, hvis man bevæger sig for lidt. Det påvirker arbejdsevnen og øger risikoen for at få smerter i muskler og led. Heldigvis kan muskelstyrke og kondition forbedres gennem hele livet. Variation af arbejdsstillinger i løbet af dagen samt en god pausekultur, hvor bevægelse indgår, er også vigtige faktorer for at undgå smerter i muskler og led. Det vigtigste er det daglige fokus, så behøver det ikke at være så tidskrævende.

Uanset hvorfor I vælger at starte med at lave sundhedsfremmende aktiviteter i virksomheden, så viser flere undersøgelser, at det typisk er de medarbejdere, der i forvejen træner deres krop, som tager imod tilbuddene om fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Den gruppe af medarbejdere, som måske har allermest behov for fysisk aktivitet, er derfor også dem, det er sværest at få til at deltage.

Indledende overvejelser

Hvis I som virksomhed ønsker at motivere en gruppe af medarbejdere, der ikke træner i deres fritid, men som har godt af en vis fysisk styrke for bedre at kunne matche kravene i deres arbejde, eller hvis I har medarbejdere, der har været sygemeldt pga. smerter i muskler og led, så er det en god idé at overveje:

  • Hvilke fysiske aktiviteter medarbejderne har lyst til at deltage i. Inddrag medarbejderne, når I skal vælge aktiviteter, så de føler ejerskab og ansvar for det, der skal sættes i gang.
  • Om I har fundet en tovholder til den enkelte aktivitet. Er der evt. en ildsjæl, der brænder for at sætte en bestemt aktivitet i værk, så er det guld værd. Flere undersøgelser viser, at en tovholder/ildsjæl ofte har stor betydning for initiativets succes og den efterfølgende forankring i virksomhedskulturen.
  • Hvordan I vil undgå, at de medarbejdere som ikke umiddelbart ønsker at deltage i fysisk aktivitet, føler sig anderledes og besværlige.
  • Om I ønsker at måle effekten. Et overslag over om medarbejderne deltager og synes det er meningsfyldt kan give en god indikation af om I er på rette vej og om der er forhold der skal passes til for at initiativet kan blive en fast og succesfuld del af arbejdskulturen. Tænk over ikke at være så ambitiøse, at det bliver for svært at gøre initiativerne til en succes.
  • Ulighed i sundhed
  • Det er en god idé at målrette arbejdet med sundhedsfremme og sørge for at initiativerne henvender sig til dem, der har størst behov. På den måde kan sundhedsfremme være med til at mindske ulighed i sundhed.

Læs mere

I de nedenstående links kan I finde gode råd og viden om, hvordan I kan fremme sundhed og forebygge smerter i muskler og led. Under hvert emne er der spørgsmål, som I kan bruge til at starte en dialog om emnet på jeres arbejdsplads