Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Konflikter på arbejdspladsen

Konflikter på arbejdspladsen er en naturlig del af arbejdslivet. Konflikter kan være lærerige, hvis der tages hånd om dem på en konstruktiv måde. De kan bidrage til afklaring og frugtbar viden, der kan være med til at skabe indsigt, bedre opgaveløsning og bedre trivsel på arbejdspladsen.

Omvendt kan konflikter, der ikke håndteres på en konstruktiv måde, føre til en eskalering, der fjerner fokus fra det saglige indhold. Eskalerer en konflikt til personlige angreb, kan den blive meget belastende for de involverede, og det bliver samtidigt vanskeligere at få gjort noget ved de forhold, der oprindeligt udløste konflikten. Resultatet kan blive uproduktivt og skadeligt samarbejde, der kan resultere i fx mobning, stress og øget sygefravær.

Eksempler på konflikter

Konflikter kan fx opstå i forbindelse med uenighed om opgaveløsningen eller om, hvem der skal varetage hvilke opgaver. Der kan også opstå konflikter i forbindelse med forandringer eller på grund af kulturforskelle. Desuden kan konflikter på arbejdspladsen være et resultat af et højt stressniveau blandt medarbejderne.

Når der arbejdes med konflikter

For at undgå at konflikter optrappes, kan virksomheden arbejde for, at ledelse og medarbejdere bliver i stand til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. På den måde kan konflikter føre til en positiv udvikling frem for at blive en belastning for det psykiske arbejdsmiljø og dermed for sundhed og trivsel.

Det er en opgave for hele arbejdspladsen at sikre, at konflikter håndteres konstruktivt. Ofte kan optrapning af konflikter forebygges, ved at arbejdspladsen bl.a. har fokus på opgave- og ansvarsfordeling og god kommunikation og gennem dialog finder frem til en fælles løsning, som alle involverede parter kan stå inde for. 

Konflikttrappen viser, hvordan en konflikt kan udvikle sig, hvis der ikke bliver taget hånd om den (op ad trappen), og hvordan den kan håndteres på en konstruktiv måde (ned ad trappen).

Spørgsmål til dialog på arbejdspladsen

Spørgsmålene nedenfor kan I bruge til at diskutere, hvordan I håndterer konflikter på jeres arbejdsplads. I kan fx bruge spørgsmålene på personalemøder, på møder i samarbejdsudvalg eller i arbejdsmiljøorganisationen og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

  • I hvilke situationer opstår der konflikter på vores arbejdsplads?
  • Hvad gør vi, når der opstår konflikter?
  • Hvordan tager vi hånd om de involverede parter i en konflikt?

Læs mere

  • I kan læse mere om konflikthåndtering på Videncenter for Arbejdsmiljøs temaside om konflikter.
  • I kan læse mere om mobning på Arbejdstilsynets hjemmeside.