Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Mange arbejdspladser vil i de kommende år komme til at arbejde med inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

For at skabe en vellykket inklusion er det væsentligt at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø – både for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. De øvrige medarbejdere kan fx opleve nye krav i form af ekstraopgaver eller krav om at være mere fleksible i det daglige, når de skal samarbejde med kollegaer med nedsat arbejdsevne. Det kan belaste det psykiske arbejdsmiljø og dermed medarbejdernes trivsel og sundhed.

En vellykket inklusion kan omvendt styrke trivslen og sundheden på arbejdspladsen. Både fordi inklusion kan bidrage til en øget tolerance og respekt for forskellighed, og fordi det kan betyde, at medarbejderne oplever arbejdspladsen som mere ansvarlig og rummelig.

Når der arbejdes med inklusion

Når arbejdspladsen arbejder med inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, er det relevant at have fokus på:

  • at forberede arbejdspladsen til inklusion bl.a. gennem afklaring, åbenhed og dialog
  • at inddrage de nærmeste kollegaer i processen så tidligt som muligt
  • at sørge for at sikre balance mellem den inkluderede medarbejders ressourcer og jobkravene
  • løbende at afstemme forventninger og evaluere, hvilken betydning inklusion har for arbejdsvilkårene og det psykiske arbejdsmiljø både for den inkluderede medarbejder og for kollegaerne.

Spørgsmål til dialog

Spørgsmålene nedenfor kan I bruge til at diskutere, hvordan I sikrer trivslen, når I arbejder med at inkludere medarbejdere med nedsat arbejdsevne. I kan fx bruge spørgsmålene på personalemøder, på møder i samarbejdsudvalg eller i arbejdsmiljøorganisationen og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

  • Hvordan tager vi hånd om trivslen i medarbejdergruppen, når vi skal inkludere medarbejdere med nedsat arbejdsevne?
  • Hvordan tager vi hånd om den inkluderede medarbejders trivsel?
  • Hvordan kan vi arbejde med åbenhed og dialog, når en medarbejder med nedsat arbejdsevne skal inkluderes?
  • Hvordan følger vi op på forløbet med at inkludere en medarbejder med nedsat arbejdsevne?

Læs mere

  • Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har sammen udarbejdet 20 anbefalinger til, hvordan virksomheder kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
  • Arbejdstilsynet har på temasiden om sundhed og trivsel beskrevet, hvordan I på en god måde kan inkludere og fastholde de medarbejdere, der har eller har haft smerter i muskler og led.