Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Forandringer og forandringsprocesser

Omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer forandringer er blevet et grundvilkår på de fleste arbejdspladser. Forandringer kan sætte det psykiske arbejdsmiljø under pres og dermed øge stressniveauet og reducere sundheden og trivslen blandt medarbejderne. Det kan fx være, fordi forandringer indebærer uforudsigelighed, som kan skabe uklarhed om arbejdsopgaver og om, hvem der gør hvad. Uforudsigelighed kan også skabe en mere generel utryghed blandt medarbejderne i forhold til fremtiden. Det psykiske arbejdsmiljø kan ligeledes blive sat under pres, fordi opgavemængden kan stige under selve forandringen. Under en forandringsproces arbejdes der med planlægning, gennemførelse og forankring af forandringen samtidig med, at det daglige arbejde skal varetages.

Omvendt kan forandringer også være afsæt for en positiv udvikling for både medarbejdere og hele arbejdspladsen. De kan være med til at skabe faglig udvikling, engagerede medarbejdere og større jobtilfredshed. Om forandringer bliver afsæt for en positiv udvikling, afhænger både af, hvad forandringen handler om, og hvordan den planlægges, gennemføres og forankres.

Når der arbejdes med forandringer

For at høste de positive gevinster og samtidig reducere stress og sikre medarbejdernes sundhed og trivsel både før, under og efter forandringer er det en god idé, at der er et løbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Der bør særligt fokuseres på:

 • at inddrage medarbejdere i arbejdet med at planlægge, gennemføre og forankre forandringen
 • at skabe en løbende og gennemsigtig dialog mellem ledelse og medarbejdere
 • at kommunikere til alle relevante aktører om væsentlige beslutninger
 • at tilbyde fx kompetenceudvikling, støtte og coaching, så medarbejderne er klædt på til både selve forandringsprocessen og til de nye krav og samarbejdsrelationer, som forandringen medfører.

Spørgsmål til dialog på arbejdspladsen

Spørgsmålene nedenfor kan I bruge til at diskutere, hvordan I sikrer trivslen, når I gennemfører forandringer. I kan fx bruge spørgsmålene på personalemøder, på møder i samarbejdsudvalg eller i arbejdsmiljøorganisationen og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

 • Hvordan tager vi hånd om trivslen, når vi gennemfører forandringer?
 • Hvordan håndterer vi den usikkerhed, der kan opstå i forbindelse med forandringer?
 • Hvordan bliver medarbejderne inddraget i arbejdet med at planlægge, gennemføre og forankre forandringer?
 • Hvordan sikrer vi løbende og åben dialog mellem ledelse og medarbejdere i processen?
 • Hvordan sikrer vi, at væsentlige beslutninger kommunikeres til alle relevante aktører?
 • Hvordan sikrer vi, at ledelse og medarbejdere er klædt på til både selve forandringsprocessen og til de nye krav og samarbejdsrelationer, som forandringen medfører?
 • Hvordan bringer vi erfaringerne fra en forandringsproces videre til den næste?

Læs mere

 • Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har sammen udarbejdet 22 anbefalinger til, hvordan virksomheder kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer.
 • På Videncenter for Arbejdsmiljøs temaside om forandringer kan I læse mere om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan sikres under forandringer.