Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Kom godt i gang

Arbejdspladsen er på flere måder et godt sted at arbejde med sundhed og trivsel. For det første kan der opnås en række gevinster både for den enkelte medarbejder, jeres arbejdsplads og for samfundet som helhed. Dem kan I læse om på temasidens forside. For det andet er I, som arbejdsplads og kollegaer, ofte sammen og det er lettere at foretage ændringer og lave om på ting, når man kan gøre det i fællesskab. Derfor har I god mulighed for at påvirke hinanden og sammen finde frem til, hvordan I kan hjælpe hinanden med at blive sundere og trives bedre.

Der er mange måder at arbejde med sundhed og trivsel, men der er tre ting, som er vigtige, for at arbejdet bliver en succes:

 • Ledelsen skal tage ansvar og prioritere sundhed og trivsel, fx ved at afsætte ressourcer til arbejdet.
 • Både ledelse og medarbejdere skal deltage i planlægningen, gennemførelsen og forankringen af initiativerne.
 • I skal løbende have fokus på sundhed og trivsel. Det kan sikres ved, at sundhed og trivsel forankres i de fora, hvor I drøfter emner som strategi, økonomi, drift, arbejdsmiljø, kvalitet, opgaveløsning og dagligdag.

Ledelsens rolle

Ledelsen har stor indflydelse på, hvordan arbejdspladsen tager imod nye initiativer og for, om initiativerne bliver gennemført og forankret. Ønsker ledelsen, at arbejdet med trivsel og sundhed prioriteres, skal den:

 • sætte sig i spidsen for arbejdet med initiativerne.
 • afsætte tilstrækkelige ressourcer til arbejdet – både økonomisk og personalemæssigt.
 • sikre de nødvendige rammer for arbejdet.
 • sørge for eventuel efteruddannelse, så ledelse og medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at deltage i arbejdet med initiativerne.
 • være en del af gennemførelse og forankring af initiativerne og således vise, at ledelsen mener, at initiativerne skal prioriteres og have en permanent plads i arbejdspladsens dagligdag. 

Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere

I har forskellig viden, erfaringer og perspektiver og derfor er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere samarbejder gennem hele forløbet. Gennem samarbejde og fælles involvering opnår I, at I får valgt de initiativer, der passer til jeres arbejdsplads og at både ledelse og medarbejdere har ejerskab til initiativerne. På den måde kan I sikre at initiativerne bliver forankrede og bliver en fast del af jeres dagligdag.

Inden I går i gang med arbejdet skal I sammen finde ud af:

 • Hvilke mål og gevinster I gerne vil opnå. Typisk kan I opnå flere ting på én gang, fordi målene påvirker hinanden, fx hvis medarbejdertrivslen øges kan det betyde at sygefraværet falder.
 • Hvilke initiativer der kan hjælpe jer med at opnå jeres mål og gevinster, og som samtidig passer til jer.
 • Hvilke ressourcer, I har til rådighed til arbejdet med sundhed og trivsel både i forhold til tid, kompetencer, økonomi og faciliteter på arbejdspladsen.
 • Hvordan I får arbejdet med sundhed og trivsel forankret og dermed sikrer, at initiativerne fortsætter, fx når nyhedens interesse har lagt sig.
 • Hvordan I vil evaluere, fx om initiativerne forløber efter hensigten, og eventuelt rette til eller prøve nogen nye, hvis de ikke fungerer.

Når I tager stilling til disse forhold på forhånd, kan I arbejde mere målrettet med sundhed og trivsel og derved øge chancen for, at I opnår de ønskede mål og gevinster.

Forankring – at gøre sundhed og trivsel til en del af hverdagen på jeres arbejdsplads

Nye initiativer kan godt løbe ud i sandet, når nyhedens interesse har lagt sig. Det gælder også de initiativer, I sætter i gang for at fremme sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at I på forhånd taler om, hvordan I vil forankre initiativerne. Det er kun, hvis I kan skabe initiativer, der fortsætter og bliver en fast del af jeres arbejdsplads og dagligdag, at I kan opnå de mål og gevinster, I ønsker.

Forankring af sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads kan bl.a. opnås ved, at:

 • ledelse og medarbejdere sammen er kommet frem til, hvilke initiativer der passer til jeres arbejdsplads.
 • både ledelse og medarbejdere har været involveret i planlægning og gennemførelse, således at I, som arbejdsplads, har ejerskab til initiativerne.
 • I løbende taler om sundhed og trivsel og de initiativer, I har i gang eller gerne vil sætte i gang. Det er vigtigt, at sundhed og trivsel har et fast punkt på dagsordenen i de fora, hvor I drøfter emner som strategi, økonomi, drift, arbejdsmiljø, kvalitet, opgaveløsning og dagligdag. Ildsjæle er en gave for en arbejdsplads, men forankring i eksisterende fora sikrer, at arbejdet med sundhed og trivsel også fortsætter, selv om ildsjælene fx skulle få nyt job.
 • I løbende evaluerer jeres initiativer, fx om de forløber efter hensigten. Hvad siger medarbejderne? Skal der ændres noget, eller skal der noget andet til? Om I vil evaluere ved hjælp af spørgeskemaer, statistikker eller ved en snak med hinanden, er helt op til jer. Det væsentlige er, at I gør det med jævne mellemrum.

Læs mere

Her kan I læse mere om, hvordan I konkret kan komme i gang med at arbejde med sundhed og trivsel:

 • På Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside kan I læse om sundhed på arbejdspladsen – viden, argumenter og værktøjer.
 • BFA Undervisning & Forskning, BFA Social & Sundhed og BFA Finans/Offentlig Kontor & Administration har i samarbejde udarbejdet materialer med ideer til arbejdet med sundhed og trivsel, herunder nudging, som er en måde at gøre sundhed til en naturlig del af hverdagen.
 • Industriens BFA har udarbejdet en vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen
 • BFA Handel’s kampagneside om psykisk arbejdsmiljø og trivsel
 • BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet materialer om samarbejde og trivsel
 • Arbejdsmiljørådet har udgivet en rapport med virksomhedseksempler og et værktøj med fire faser til at arbejde med sundhed på arbejdspladsen.
 • Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport om sundhed og trivsel, der blandt andet indeholder en 5-trins model til at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen.
 • Sund By Netværket har udarbejdet forskellige pjecer til at arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen, fx i forhold til sundhedsledelse, etiske overvejelser, certificering, arbejdspladsvurdering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).