Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Hvad gør Arbejdstilsynet

I forbindelse med tilsynsbesøg kan Arbejdstilsynet tilbyde jeres virksomhed en dialog om sundhedsfremme.

Dialogen vil vedrøre en delmængde af de områder, der hører under det overordnede begreb om sundhedsfremme. Arbejdstilsynet beskæftiger sig med, hvordan I kan fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Det handler om træning og bevægelse, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, hvilke gevinster virksomheden kan opnå ved at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen samt ting, som er vigtige for, at dette arbejde bliver en succes.

Områderne er valgt, fordi de, udover at fremme sundhed og trivsel, kan bidrage til at nå reduktionsmålene i 2020-strategien i forhold til overbelastninger inden for psykisk arbejdsmiljø og i muskler og skelet.

Arbejdstilsynets dialog fokuserer på organisatoriske tiltag på arbejdspladsen, der kan bidrage til at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Arbejdstilsynet beskæftiger sig ikke med kost, rygning og alkohol, som ofte forbindes med det overordnede sundhedsfremmebegreb.

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhed og trivsel drejer sig om emner, som Arbejdstilsynet ikke stiller krav om. Derfor er det frivilligt for jer, som virksomhed, om I vil tage imod tilbuddet om dialog om sundhedsfremme. 

Læs instruks 18-18 om "Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme"