Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Lyd og støj

Lyd måles i decibel, som forkortes dB. 0 dB er den svageste lyd, man kan høre, når hørelsen er normal. Smertegrænsen er ved 120-130 dB.

  • En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres.
  • En stigning på 3 dB opfattes tydeligt.
  • En stigning på 10 dB opfattes som en fordobling af lydstyrken.

Vores opfattelse af lydens styrke er meget bestemt af tonehøjden – lyse eller mørke toner. Når man måler lydens styrke, bruger man derfor et A-filter, der kompenserer for dette og resultatet angives i dB(A).

Støj er al lyd, der skader, irriterer eller forstyrrer. Støjbelastningen er det gennemsnitlige lydniveau målt ved øret over en arbejdsdag.