Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Sådan arbejder I med at løse problemerne

At forebygge stress på arbejdspladsen kræver en tæt og vedvarende dialog mellem medarbejdere og ledelse om de konkrete forhold i arbejdet, der kan være årsag til stress. Det kan variere fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Helt ned på afdelings- og gruppeniveau kan udfordringerne og løsningerne være meget forskellige.

Forebyggelse af stress på virksomhedsniveau kan bl.a. handle om:

 • At tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og med realistiske målsætninger og tidsrammer.
 • At ledelsen giver ansvar og kompetence til medarbejderne, som er afpasset efter deres kunnen.
 • At planlægge og gennemføre relevant uddannelse for medarbejderne.
 • At planlægge og gennemføre ledelsesudvikling med fokus på ledelsens færdigheder i at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • At udvikle og gennemføre personalepolitikker, fx en stresspolitik.

  Forebyggelse af stress på gruppeniveau kan bl.a. handle om sammen:

  • At få drøftet og beskrevet problemerne så hurtigt som muligt.
  • At gruppen, eventuelt sammen med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne, inddrager ledelsen i en dialog om problemernes omfang og mulige løsning.
  • At gøre opgaverne med at forebygge stress til et fælles anliggende.
  • At mindske risikoen for, at enkeltpersoner bliver udpeget som svage eller sidder alene med ansvaret for at forebygge stress.

   I gruppen af kolleger kan man fx forebygge stress ved at fordele arbejdsopgaverne bedre og planlægge gode arbejdsprocesser. Det kan bl.a. dreje sig om at sikre et balanceret forhold mellem den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og hans eller hendes forudsætninger for at kunne løse dem. Men det kan også handle om at sørge for, at man som kolleger giver hinanden respektfuld støtte og brugbar feedback.

   Forebyggelse af stress på individniveau kan bl.a. handle om at supplere med mere individuelle tiltag, som fx jævnlige møder med nærmeste leder for at afstemme opgavemængde. Forebyggelsen af stress bør altid tage udgangspunkt på gruppe- og/eller virksomhedsniveau.