Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Derfor er det et problem for arbejdsmiljøet

En stresset medarbejder har tit et højere sygefravær og en lavere arbejdsevne og produktivitet, som ofte bidrager yderligere til medarbejderens stress. Der opstår let en negativ stressspiral, som også går ud over kollegerne. De må typisk arbejde hårdere for at opveje den stressramtes ringere arbejdsindsats.

Det er derfor i alles interesse, at symptomerne på arbejdsbetinget stress bliver opdaget og håndteret så hurtigt som muligt. Den stressede er ikke altid selv bevidst om sin situation med det samme. Ofte er kolleger, ægtefælle eller venner de første til at registrere symptomerne på stress.

Stressede medarbejdere reagerer ofte på en eller flere af følgende måder:

 • De arbejder mindre hensigtsmæssigt, begår flere fejl og bruger flere kræfter end nødvendigt.
 • De overser hyppigere information, som de burde have registreret, bl.a. signaler fra instrumenter, fejl ved materialer og signaler fra kolleger, ledere, klienter eller kunder. Dermed stiger risikoen for, at de bliver skyld i ulykker eller er ude af stand til at afværge dem.
 • De har mindre overskud til at påtage sig nye opgaver og er ofte mindre omgængelige.
 • De overholder ikke aftaler og undgår møder.
 • De bliver dårligere i stand til at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdet – og har dermed færre muligheder for at få succes i jobbet.
 • De vil have en øget tendens til at søge væk fra virksomheden, hvis det er muligt.
 • Medarbejdere, der har været stressede i lang tid, vælger oftere selv at træde helt ud af arbejdsmarkedet.

  For virksomheden kan stress derfor medføre store omkostninger, fx i form af øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet og flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning.

  Men stress kan også føre til flere samarbejdsproblemer og konflikter på arbejdspladsen. Fordi stressede medarbejdere ofte håndterer konflikter uhensigtsmæssigt, kan resultatet blive, at konflikterne bliver optrappet og udvidet til fx at omfatte hele faggrupper eller afdelinger.

  Læs også

  Sådan arbejder I med at løse problemerne