Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Hvis seksuel chikane er et problem på arbejdspladsen

Hvis seksuel chikane er et aktuelt problem på arbejdspladsen, er der en række initiativer, som kan stoppe chikanen og forebygge, at det sker igen:

  • Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig udsat for seksuel chikane.
  • Følg eventuelle retningslinjer/beredskabsplaner.
  • Udvis diskretion både over for ofrene og de formodede udøvere af seksuel chikane. 
  • Gør det klart, at seksuel chikane er en uacceptabel adfærd.  
  • Foretag en upartisk undersøgelse. Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb.
  • Søg enkle og praktiske løsninger. Det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke. Sager om seksuel chikane bør derfor mødes med en ikke-straffende holdning, så der ikke skabes nye ofre. Det er dog nødvendigt at møde krænkerne med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis chikanens karakter er meget grov.
  • Sørg for rehabilitering af ofrene. Det er vigtigt, at ofrene har nogen, der kan lytte. Disse støttesamtaler må gennemføres af kompetente personer.
  • Tag også hånd om ofre, selv om der ikke er nogen udøver af seksuel chikane. Nogle mennesker kan føle sig systematisk udsat for andres krænkende handlinger over lang tid, uden at der nødvendigvis er nogen, som med viden og vilje er ude på at plage vedkommende.
  • Tag hånd om medarbejdere, som uretmæssigt anklages for at udøve seksuel chikane.
  • Gør det til et fælles problem, at der forekommer seksuel chikane, men undlad at bringe den konkrete sag i fokus.

Hotline om mobning på arbejdspladsen

Få råd og vejledning om seksuel chikane på arbejdspladsen ved at ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane, virksomheder med akutte problemer med seksuel chikane og virksomheder, der ønsker at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Hotlinen rådgiver fx om, hvordan man kan håndtere konkrete situationer med seksuel chikane.

Klage over seksuel chikane på arbejdspladsen

Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis nogen bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Udfyld en elektronisk klageformular eller ring til Arbejdstilsynets hotline.