Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Hvis mobning er et problem på arbejdspladsen

Hvis mobning er et aktuelt problem på arbejdspladsen, kan virksomheden tage en række initiativer, som kan stoppe mobningen og forebygge, at det sker igen:

  • Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
  • Følg eventuelle retningslinjer/beredskabsplaner.
  • Udvis diskretion både over for ofrene og de formodede mobbere.
  • Gør det klart, at mobning er en uacceptabel adfærd.  
  • Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger.
  • Søg enkle og praktiske løsninger. Det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke. Mobbesager bør derfor mødes med en ikke-straffende holdning, så der ikke skabes nye ofre. Det er dog nødvendigt at møde mobberne med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis mobningens karakter er meget grov.
  • Sørg for rehabilitering af mobbeofre. Det er vigtigt, at mobbeofrene har nogen, der kan lytte. Disse støttesamtaler må gennemføres af kompetente personer.
  • Tag også hånd om mobbeofre, selv om der ikke er nogen mobbere. Nogle mennesker kan føle sig systematisk udsat for andres krænkende handlinger over lang tid uden, at der nødvendigvis er nogen, som har til hensigt at plage vedkommende.
  • Tag hånd om medarbejdere, som uretmæssigt anklages for at mobbe.
  • Gør det til et fælles problem på arbejdspladsen, at der forekommer mobning, men undlad at bringe den konkrete sag i fokus.

Hotline om mobning på arbejdspladsen

Få yderligere råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen ved at ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning. Alle kan ringe til hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for mobning, virksomheder med akutte problemer med mobning og virksomheder, der ønsker at forebygge mobning på arbejdspladsen. Hotlinen rådgiver fx om, hvordan man kan håndtere konkrete situationer med mobning.

Klage over mobning på arbejdspladsen

Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis nogen bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Udfyld en elektronisk klageformular eller ring til Arbejdstilsynets hotline.