Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane er en form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Sådan håndteres seksuel chikane

Følgende initiativer kan medvirke til at forebygge seksuel chikane.

Sørg for at udarbejde:
  • fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som I forventer på arbejdspladsen, og den adfærd, som I ikke tolererer.
  • klare retningslinjer for de ansattes ansvarsområder og klare forventninger i forhold til de ansatte.
  • uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelsen har kompetence til at håndtere seksuel chikane.
  • klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der opstår seksuel chikane.  
  • klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage og få rådgivning i tilfælde af seksuel chikane.
  • klare retningslinjer for, hvordan der mægles i konflikter.
  • klare retningslinjer for rehabilitering af ofre for seksuel chikane.
  • klare regler for sanktioner i forbindelse med seksuel chikane.

Hvis der allerede har været seksuel chikane på arbejdspladsen, kan virksomheden tage en række initiativer. Læs mere om rådene til at håndtere seksuel chikane, når det er opstået.

Hotline om mobning på arbejdspladsen

Ring til Arbejdstilsynets hotline om mobning og få råd og vejledning om seksuel chikane på arbejdspladsen. Alle kan kontakte til hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane, virksomheder med akutte problemer med seksuel chikane og virksomheder, der ønsker at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Hotlinen rådgiver fx om, hvordan virksomheden kan håndtere konkrete situationer med seksuel chikane.

Klage over seksuel chikane på arbejdspladsen

Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis nogen bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Udfyld en elektronisk klageformular eller ring til Arbejdstilsynets hotline.