Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt. Arbejdstilsynet skelner mellem to former for mobning:

  • Rovmobning er, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde "mobbernes" adfærd. Også seksuel chikane kan være et eksempel på rovmobning.
  • Konfliktmobning er resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter på arbejdspladsen, hvor en konflikt over tid mere og mere kommer til at handle om parterne som personer frem for om konfliktens oprindelige indhold.

Ofrenes oplevelse er central

Ofrenes oplevelse er et centralt aspekt i mobning. Det er derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke offeret. Det betyder dog noget for ofrenes oplevelse af mobningen, om der er tale om ond vilje eller ej.

Sådan kan mobning håndteres og forebygges

Der er en række initiativer, som kan medvirke til at forebygge mobning:
  • Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og den adfærd, som ikke tolereres.
  • Klare retningslinjer for de ansattes ansvarsområder og klare forventninger i forhold til de ansatte.
  • Uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelsen og eventuelt nogle af de ansatte har kompetence til at håndtere mobning.
  • Klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der opstår mobning på arbejdspladsen.
  • Klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage og få rådgivning i tilfælde af mobning.
  • Klare retningslinjer for, hvordan der kan mægles i konflikter. Det anbefales, at mægling gennemføres uformelt, så det undgås, at hele arbejdspladsen får kendskab til striden.
  • Klare retningslinjer for rehabilitering af mobbeofre.  
  • Klare regler for sanktioner i forbindelse med mobning

Læs mere om rådene til at håndtere mobning, når det er opstået.

Hotline om mobning på jobbet

Hvis I har behov for yderligere råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen, kan I ringe til Arbejdstilsynets hotline om mobning. Alle kan ringe til hotlinen, både medarbejdere, der bliver mobbet, vidner til mobning, virksomheder med akutte problemer med mobning og virksomheder, der ønsker at forebygge mobning på arbejdspladsen. I hotlinen kan I bl.a. få rådgivning om, hvordan I kan håndtere konkrete situationer med mobning.

Klage over mobning på jobbet

Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis nogen bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Udfyld en elektronisk klageformular om mobning eller ring til Arbejdstilsynets hotline.