Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Seksuel chikane og mobning

Seksuel chikane

Seksuel chikane er forbundet med tabuer, fordomme, myter og vittigheder, men det kan have store konsekvenser for dem, det går ud over, og for arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen systematisk har fokus på at forebygge seksuel chikane.

Arbejdstilsynet har på disse temasider samlet gode råd og vejledning til at identificere, håndtere og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan også finde mere viden om Arbejdstilsynets hotline, klagemuligheder og regler på området.

Læs mere på vores nye tema om seksuel chikane

Mobning

Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt.

De vigtigste At-vejledninger

Mobning og seksuel chikane – At-vejledning D.4.2

Vejledningen beskriver, hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane med fx konfliktløsning og klare regler for adfærden i virksomheden - og hvad man kan gøre, hvis der alligevel opstår problemer.

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse – Bekendtgørelse 559, 2004, med senere ændringer