Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback

Alle mennesker har brug for at mærke, at de er en del af et fællesskab og for at få et klap på skulderen. Det gælder også, når vi er på arbejde. Støtte og feedback fra ledelse og kolleger har afgørende betydning for, om vi trives på vores arbejdsplads. Støtten kan fx være at få hjælp til at prioritere sine opgaver, at skaffe arbejdsredskaber og arbejdsmetoder og at blive taget alvorligt. Når vi så har udført et stykke arbejde, vil vi gerne have en konstruktiv tilbagemelding om, hvordan vi klarede det. Hvis vi ikke får den tilstrækkelige støtte og feedback, kan det skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser