Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Ringe indflydelse på eget arbejde

Indflydelse på eget arbejde angår mængden af arbejde, pauser og arbejdstider, hvad man laver, hvilke arbejdsmetoder og arbejdsredskaber man bruger (hvordan man løser arbejdsopgaverne), hvornår man løser de enkelte arbejdsopgaver (rækkefølgen), og hvem man arbejder sammen med.

Meget tyder på, at man ikke kan få for meget indflydelse på eget arbejde, mens lav indflydelse ofte giver ringere motivation, lavere produktivitet og dårligere kvalitet i arbejdet. Lav indflydelse på eget arbejde er en af de vigtigste risikofaktorer i forhold til stress og stressrelaterede sygdomme.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser