Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, er det for at konstatere, om der sker overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i det konkrete arbejde.

Formålet er ikke at foretage en fuldstændig kortlægning af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø, men at få et øjebliksbillede, hvor der fokuseres på, om der er problemer i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så det ikke udgør en risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, eller sagt med andre ord: Om arbejdet kan udføres, uden at medarbejderne risikerer at komme til skade eller blive syge. Hvis vi konstaterer en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, afgiver vi påbud om, at forholdene skal bringes i orden.

Når vi gennemfører et tilsynsbesøg med fokus på det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation (AMO), indbefatter det typisk følgende elementer:

  1. Et indledende møde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen
  2. En rundgang, hvor vi fører korte samtaler med medarbejderne og observerer arbejdet på virksomheden
  3. En systematisk indsamling af data om det psykiske arbejdsmiljø, fx gennem gruppe- eller enkeltsamtaler og observation
  4. Et møde med ledelsen om de indsamlede data fra samtaler og observationer
  5. Et afsluttende møde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen.

1. Indledende møde

På det indledende møde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen spørger vi ind til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og APV. Vi spørger blandt andet, om der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan der er arbejdet med dem. Vi kan også bruge det indledende møde til at indhente virksomhedens egne materialer om det psykiske arbejdsmiljø. Virksomhedens APV kan fx være et godt udgangspunkt, når vi skal tale om det psykiske arbejdsmiljø.

2. Rundgang på virksomheden

Efter det indledende møde gennemgår vi arbejdsmiljøet på virksomheden. Under rundgangen danner vi os et indtryk af arbejdsforholdene ved at observere arbejdet. Vi kan også tale mere uformelt med enkelte medarbejdere om deres psykiske arbejdsmiljø. De observationer, vi gør, og de samtaler, vi har, kan vi bruge til at bekræfte eller dementere indtrykket af det psykiske arbejdsmiljø fra det indledende møde.

3. Systematisk indsamling af data

Når Arbejdstilsynet undersøger det psykiske arbejdsmiljø, laver vi en systematisk indsamling af data om det psykiske arbejdsmiljø, fx gennem gruppe- eller enkeltsamtaler og observation. Indsamlingen af data kan i nogle tilfælde strække sig over flere dage. Det kan både skyldes, at der skal gennemføres flere samtaler og observationer, og at de rette personer på virksomheden skal være til stede.

4. Møde med ledelsen

Når vi har indsamlet tilstrækkelige data, holder vi et møde med ledelsen, hvor vi blandt andet undersøger, om ledelsens og medarbejdernes oplysninger er samstemmende, og om der er enighed om oplysningerne. Herefter vurderer vi, om der skal træffes afgørelse. Arbejdstilsynet kan godt træffe afgørelse, selvom om oplysningerne ikke er samstemmende, eller der ikke er enighed om dem.

5. Afsluttende møde

På det afsluttende møde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen orienterer vi om vores vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde, og om vi har besluttet at afgive reaktioner, eksempelvis påbud. Ofte vil vi have behov for at analysere de indsamlede data om det psykiske arbejdsmiljø nærmere, før vi kan afgøre, om der fx skal afgives et påbud. I de tilfælde udsættes det afsluttende møde til senere, eller vi kontakter virksomheden efterfølgende pr. telefon.

Læs mere 

At-interne instrukser om psykisk arbejdsmiljø