Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Manglende udviklingsmuligheder

Udviklingsmuligheder drejer sig om, hvorvidt jobbet giver medarbejderen mulighed for at lære nyt på arbejdet, og om jobbet er afvekslende og stiller forskellige krav til medarbejderens kompetencer. Forskning viser, at udviklingsmuligheder er en positiv jobfaktor, fordi de skaber motivation og jobtilfredshed, men også fordi de giver medarbejderne bedre muligheder for at håndtere krav i arbejdet.

Ensidigt arbejde og manglende udviklingsmuligheder kan skabe apati, hjælpeløshed, passivitet og frustration. Medarbejdere med dårlige udviklingsmuligheder har oftere mere stress, er mere trætte og har dårligere selvvurderet helbred end personer med gode udviklingsmuligheder.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser