Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Manglende mening i arbejdet

Mening i arbejdet handler bl.a. om at kunne se, hvordan de enkelte arbejdsopgaver bidrager til arbejdspladsens samlede produkt/serviceydelse og værdien af dette for fx kunder eller borgere. Mening i arbejdet er tæt knyttet til motivation i arbejdet. Oplevelsen af meningsløshed vil ofte få den enkelte medarbejder til at fokusere på problemer og på at se kravene i arbejdet som belastninger frem for som udfordringer.

Manglende mening i arbejdet kan mindske oplevelsen af sammenhæng og kvalitet i arbejdet, og det kan gøre medarbejdernes motivation og tilfredshed med arbejdet mindre. Der er sammenhæng mellem oplevelsen af manglende mening og sygefravær, stress og udbrændthed.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser