Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer

Omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer af forandringer er et grundvilkår for de fleste arbejdspladser. Information til tiden skaber forudsigelighed, og forudsigelighed mindsker utryghed og uvished. Det er dog ikke meningen, at man skal kunne forudsige alle detaljer i arbejdsdagen. Forudsigelighed om væsentlige ændringer handler om de store linjer – fx om man har et job i fremtiden og om jobbets geografiske placering.

Hvis medarbejderen ikke kan forudsige de væsentligste forhold, der vedrører egne arbejdsfunktioner og samarbejdsflader i fremtiden, kan det føre til usikkerhed og stress.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser