Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Manglende belønning og anerkendelse

Det er vigtigt, at man oplever at få en tilstrækkelig belønning for sin arbejdsindsats i form af fx anerkendelse, bedre løn, karrieremuligheder og sikkerhed i ansættelsen. Forholdet mellem den indsats man yder, og den belønning man får, er afgørende for, om man oplever sit arbejde som belastende for ens trivsel og helbred.

Medarbejdere, der oplever at få en ringe belønning i forhold til den indsats, som de yder, vil ofte føle sig uretfærdigt behandlet og har dermed en forhøjet risiko for at udvikle både fysiske og psykiske lidelser. Desuden har de en højere risiko end andre for at få både søvnforstyrrelser og et forringet selvvurderet helbred.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser