Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Konflikter i arbejdet

Der findes uoverensstemmelser og konflikter overalt, hvor mennesker er sammen. Det er naturligt og kan ligefrem skabe dynamik og udvikling. Problemerne opstår som regel, når en konflikt tager til og fjerner sig fra sit oprindelige saglige udgangspunkt.

Konflikter i arbejdet kan både være en risiko for udvikling af stress og et resultat af et højt stressniveau blandt (nogle af) medarbejderne. Hvis en konflikt udvikler sig til personlige angreb, kan den blive meget belastende for de involverede. Resultatet kan blive et uproduktivt og skadeligt samarbejde, der kan resultere i øget sygefravær, udstødning og ringe kvalitet i arbejdet, hvilket kan medføre økonomiske omkostninger for virksomheden.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

De vigtigste bekendtgørelser