Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Kom godt i gang

Viden og værktøj om, hvordan I kommer godt i gang med at forebygge muskel- og skeletbesvær

Fysisk belastende arbejde må ikke føre til muskel- og skeletbesvær. Muskel- og skeletbesvær skal forebygges. Derfor har vi på denne side samlet værktøjer og informationsmaterialer om, hvordan virksomheden kan arbejde med at forebygge muskel- og skeletbesvær og fremme udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

Det er altid vigtigt at sørge for:  

  • At ledelsen sikrer, at der fokuseres på sikkerheds- og sundhedshensyn i det daglige arbejde.
  • At medarbejderne bliver oplært og instrueret i, hvordan de udfører arbejdet uden risici for muskel- og skeletbesvær.
  • At I planlægger arbejdet hensigtsmæssigt og har de nødvendige tekniske hjælpemidler.
  • At I lærer af eventuelle arbejdsskader og ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan I gøre bedre?

Et godt udgangspunkt

Alle virksomheder med ansatte skal kortlægge sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

APV’en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Det er derfor ofte en god idé at tage udgangspunkt i arbejdet med APV’­en, når I skal forebygge muskel- og skeletbesvær.  

I kan bruge en eller flere af Arbejdstilsynets 85 brancherettede APV-tjeklister til at kortlægge, om der er risiko for skadelige fysiske belastninger i virksomheden. Tjeklisterne indeholder en række spørgsmål om sundheds- og sikkerhedsrisici, som I skal svare ja eller nej til. De spørgs­mål, som I svarer ja til, er arbejdsmiljøproblemer, som I skal arbejde med at løse.   

I kan også bruge de APV-materialer, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har udarbejdet sammen med – eller i stedet for – Arbejdstilsynets tjeklister.  

Fokus på de vigtigste problemer

Arbejdstilsynet har også udarbejdet 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Her kan I bl.a. se, hvilke typiske fysiske risici der er i branchen.  

Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan I kan løse problemerne. Det er en god håndsrækning, når I skal prioritere problemer og løsninger.

Se også de branchespecifikke materiale, som branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har udarbejdet om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.